Institucijos

ES Taryba priėmė išvadas dėl naujosios vartotojų darbotvarkės

ES Taryba priėmė išvadas, reaguodama į Komisijos komunikatą „Naujoji vartotojų darbotvarkė, siekiant tvaraus atsigavimo, didinant vartotojų atsparumą“ (darbotvarkė), kuriame išdėstyta holistinė 2020–2025 m. ES vartotojų politikos vizija.

Išvadose siekiama pateikti politines gaires dėl įvairių veiksmų, apie kuriuos Komisija paskelbė darbotvarkėje, pabrėžiant, kad vartotojams susirūpinimą keliančius klausimus reikia spręsti ir kitose ES sektorių politikos srityse, pavyzdžiui, susijusiose su žaliąja ir skaitmenine pertvarkomis. Jose taip pat kalbama apie vartotojų pasitikėjimo svarbą skatinant ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės.

Taryba palankiai vertina Komisijos ketinimą būsimuose pasiūlymuose dėl teisės aktų spręsti tokius klausimus kaip teisė į remontą, vartotojų apsauga internete ir realiame gyvenime, produktų sauga ir pernelyg didelio įsiskolinimo prevencija. Ji taip pat pabrėžia, kad skaitmeninimo srityje turi būti užtikrintas suderinamumas su naujausiais pasiūlymais, pavyzdžiui, Skaitmeninių paslaugų aktu, kuriuo turėtų būti nustatyta aukšto lygio visų vartotojų apsauga.

Pabrėžta, kad reikia papildomų gairių, susijusių su vartotojų teisės aktų, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir Vartotojų teisių direktyvos, taikymu. Strateginių prioritetu, imantis veiksmų, turi būti skiriamas:

  • COVID-19 poveikiui vartotojų teisėms (t. y. sukčiavimo atvejams, su kelionėmis susijusiems klausimams ir pasinaudojimui finansiniu pažeidžiamumu – šių problemų būta ir anksčiau, bet per pandemiją jos paaštrėjo);
  • klaidinantiems ekologiškumo teiginiams ir nesąžiningos prekybos praktikai, susijusiai su įtakos darymo internete ir personalizavimo būdais.

Alternatyvių duomenų kategorijų naudojimas kartu su automatizuotu sprendimų dėl kreditų vertinimo balų priėmimu kelia klausimų, susijusių su tuo, kokie duomenys turėtų būti naudojami vertinant vartotojų kreditingumą, ir išryškėja diskriminacijos, sprendimus priimant pagal neaiškius algoritmus, rizika – šios rūšies rizika greičiausiai bus mažinama taip pat pirmiau paminėtu teisės aktu dėl dirbtiniam intelektui taikomų reikalavimų. Reikėtų peržiūrėti esamus teisės aktus, pavyzdžiui Vartojimo kredito direktyvą, Hipotekos kredito direktyvą, Mokėjimo sąskaitų direktyvą ir Nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis direktyvą, kad būtų atspindėtas augantis naudojamasis skaitmeninėmis priemonėmis ir sprendžiami pirmiau paminėti uždaviniai. 

Priimtos Tarybos išvados dėl Naujosios vartotojų darbotvarkės (anglų kalba)

Back to top button