InstitucijosLTD naujienos

LTD kreipimasis dėl Rusijos bandymo persekioti Lietuvos teisininkus

Lietuvos teisininkų draugija, reaguodama į Rusijos Federacijos tyrimų komiteto už akių paskelbtus kaltinimus Lietuvos teisėjams dėl nuosprendžio, susijusio su 1991 m. sausio 13-os dienos įvykiais Lietuvoje, nusprendė kreiptis į Europos Tarybą, Europos Sąjungos institucijas bei Europoje veikiančias teisininkų asociacijas. Tuo siekiama, kad būtų imtasi žingsnių užkertant kelią bet kokiems Rusijos Federacijos bandymams panaudoti  tarptautinio bendradarbiavimo institutus neteisėtiems veiksmams Lietuvos teisininkų atžvilgiu. Taip pat, kad būtų visais lygmenimis kreiptasi į Rusijos Federaciją reikalaujant teisingumą vykdančių ir įgyvendinančių teisinės valstybės principus Europos Sąjungoje asmenų baudžiamojo persekiojimo nutraukimo.

Lietuvos teisininkų draugija atkreipia dėmesį į tai, kad Rusijos Federacija priklauso Europos Tarybai ir yra ratifikavusi Europos Žmogaus Teisių Konvenciją, kurios 6 straipsnis pabrėžia teismų nepriklausomumo ir nešališkumo svarbą.

Visas kreipimosi tekstas

Back to top button