InstitucijosTech+Law

EK pateikė naujo Reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės pasiūlymą bei rekomendaciją dėl 5G ryšio plėtros

Komisija pateikė naujo Reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės pasiūlymą, kurio tikslas – išlaikyti ir stiprinti Europos lyderystę superkompiuterijos ir kvantinės kompiuterijos srityse. Pasiūlyme numatyta remti su naujomis superkompiuterių technologijomis, sistemomis ir produktais susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, skatinti ugdyti reikalingus naudojimosi superkompiuterių infrastruktūra įgūdžius ir dėti pagrindus pasaulinio lygio ekosistemai Europoje. Pasiūlymu būtų sudarytos sąlygos į naujos kartos superkompiuterius investuoti 8 mlrd. EUR – toks biudžetas gerokai viršija dabartinį.

Puikiais Europos pasiekimais naujos kartos našiųjų kompiuterinių sistemų srityje grindžiama superkompiuterijos plėtra atliks labai svarbų vaidmenį gaivinant Europos ekonomiką. Ji yra nurodyta kaip investavimo prioritetas ir padės įgyvendinti visus skaitmeninės strategijos elementus: nuo didžiųjų duomenų analizės ir dirbtinio intelekto iki debesijos technologijų ir kibernetinio saugumo. Be to, šiandien Komisija priėmė ir rekomendaciją, kurioje ragina valstybes nares plėtoti itin didelės spartos ryšio tinklus ir suformuoti bendrą požiūrį į 5G diegimą.

Siūlomu reglamentu siekiama atnaujinti ankstesnį Tarybos reglamentą, kuriuo 2018 m. spalio mėn. buvo įsteigta bendroji įmonė „EuroHPC“. Jis sudarys Europai sąlygas ir toliau pirmauti technologinėse superkompiuterijos lenktynėse, kurių dabartinis siekinys:

  • eksalygmens superkompiuteriai, per sekundę atliksiantys daugiau kaip vieną milijardą milijardų (1018) operacijų;
  • kvantiniai kompiuteriai ir hibridiniai kvantinės ir klasikinės kompiuterijos elementus jungiantys kompiuteriai, atliksiantys operacijas, kurių šiuo metu negali atlikti joks superkompiuteris.

Bendroji įmonė „EuroHPC“ suteiks visos Europos subjektams, įskaitant viešojo ir pramonės sektorių atstovus, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), galimybę iš bet kurios vietos naudotis esamais Europos superkompiuterijos ir kvantinės kompiuterijos ištekliais. Naujasis biudžetas, dėl kurio šiuo metu deramasi, bus remiamas iš programų „Europos horizontas“ bei „Skaitmeninė Europa“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų.

Ši superkompiuterių infrastruktūra galėtų būti panaudota daugiau kaip 800 Europos mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus prietaikų. Sveikatos sektoriuje, be kita ko, kovojant su koronaviruso pandemija, superkompiuteriai jau padeda ieškoti gydymo būdų, modeliuoti ir prognozuoti infekcijos plitimą ir priimti sprendimus dėl plitimo valdymo priemonių. ES lėšomis finansuojamas konsorciumas „Exscalate4CoV“ birželio mėn. paskelbė, kad jau registruotas generinis vaistas raloksifenas, naudojamas osteoporozei gydyti, gali būti veiksmingas gydant COVID-19 užsikrėtusius pacientus, kuriems pasireiškia švelnūs simptomai. Šiuo metu jau pasirengta pradėti šio vaisto klinikinius tyrimus, o įgyvendinant projektą tiriamos ir kitos vilčių teikiančios molekulės. Superkompiuteriai taip pat padės Europos mokslininkams geriau suprasti žmogaus medžiagų apykaitą, imuninę sistemą, padaryti didelę pažangą tokiose srityse kaip genomika, naujų vaistų kūrimas bei bandymas ir kovoti su pagrindinėmis ligomis, be kita ko, vėžiu ir virusinėmis infekcijomis.

Be to, ši superkompiuterių infrastruktūra padės įgyvendinti ES iniciatyvą „Tikslas – Žemė“, taigi prisidės prie didelių teigiamų pokyčių orų prognozės, miestų ir kaimų planavimo, atliekų tvarkymo, vandentvarkos, taip pat vandenynų, jūrų ir ledynų aplinkos modeliavimo srityse. Tai padės įgyvendinti žaliąją pertvarką, taigi atitiks Europos žaliojo kurso komunikate nustatytus tikslus, ir pasirengti didelio masto aplinkos būklės blogėjimo atvejams ir nelaimėms bei juos valdyti.

Europos Sąjungos Tarybai siūloma priimti naująjį reglamentą dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės (bendrosios įmonės „EuroHPC“). Jau atliekami parengiamieji veiksmai, kurių tikslas – nuo 2021 m. toliau tęsti šios bendrosios įmonės veiklą. Pavyzdžiui, atrinkta 20 projektų, kuriais siekiama kurti novatoriškas našiosios kompiuterijos prietaikas ir paslaugas.

 

Europos Komisijos informacija

 

Back to top button