Universitetai

Išleistas VU TF mokslininkų parengtas “Teisės teorijos” vadovėlis

Išleista jau šeštoji Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vadovėlių serijos knyga „Teisės teorija“, kurią parengė Giedrė Lastauskienė, Rūta Latvelė, Jevgenijus Machovenko, Donatas Murauskas, Arnas Stonys ir Dovilė Valančienė.

Šio vadovėlio autoriai siekė į teisę pažvelgti plačiau, parodydami teisinių reiškinių įvairovę, sudėtingumą ir įdomumą. Teisė analizuojama atkreipiant dėmesį į esminius socialinės tvarkos virsmo teisine tvarka aspektus – gilinantis į tai, kas teisę kuria, kokiais pavidalais ji perduodama žmonėms, kokios yra teisinių taisyklių aiškinimo ribos, saistančios teisėjus ar kitus teisinį tekstą aiškinančius subjektus, kokios yra teisinių taisyklių galiojimo prielaidos.

Vadovėlį sudaro šešios stambios struktūrinės dalys, kurios yra detalizuojamos skyriais. Juose analizuojamos pagrindinės, dominuojančios teisės sampratos, parodoma, kaip teisinėse nuostatose įtvirtinti idealūs elgesio modeliai virsta realiu žmonių elgesiu, aptariamas teisės kūrimo procesas, trumpai paaiškinami bendrieji teismų veikimo principai, svarstomas teisinio teksto aiškinimo ir jo ribų klausimas, aptariami kai kurie teisės kaip specifinio visuomeninio instituto aspektai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama klausimų, į kuriuos atsakydami skaitytojai galės pasitikrinti ir įtvirtinti žinias. Taip pat nurodoma savarankiškam studentų darbui aktuali literatūra. Vadovėlio pabaigoje trumpai aptariama teisės vieta valstybėse, priskiriamose Vakarų teisės tradicijai, į kurių būrį, atkūrusi savo nepriklausomybę, įsijungė ir Lietuva.

Vadovėlis sudarytas taip, kad viena jo dalis yra susijusi su kita dalimi, tačiau galima skaityti ir atskiras vadovėlio dalis ar net skyrius, o kilus neaiškumams dėl turinio, susirasti skyrius, kuriuose reikiamos kategorijos analizuojamos.

Vadovėlis yra skirtas pirmiausia studentams, pradedantiems teisės studijas, tačiau jis taip pat galėtų būti naudingas ir teisės studijose pažengusiems ar teisinį darbą jau dirbantiems žmonėms.

Knygą „Teisės teorija“ galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt, humanitas.lt, vaga.lt.

Back to top button