Institucijos

Teismo ekspertizė bylose dėl viešųjų pirkimų

Viešieji pirkimai dažnu atveju yra susiję su techniniu požiūriu sudėtingų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimu, kai perkančioji organizacija privalo įsitikinti, ar tiekėjo siūloma prekė, paslauga ar darbai atitinka pirkimo sąlygose keliamus techninius reikalavimus. Tuo tarpu teismai, vertindami perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat neabejotinai susiduria su poreikiu vertinti tiekėjų siūlomų prekių, paslaugų ar darbų atitiktį keliamiems techniniams reikalavimams.

Kasacinio teismo praktikoje suformuota pozicija, jog teismas negali pasisakyti dėl specialiųjų žinių reikalaujančių fakto klausimų, todėl teismo ekspertizė privalomai skiriama, kai nagrinėjant bylą būtina išsiaiškinti klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių.

2020 m. balandžio 9 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020 būtent ir susiklostė situacija, kai teismas paskyrė atlikti ekspertizę viešųjų pirkimų teisinių santykių byloje, kurioje buvo nagrinėjamas tiekėjo siūlomos medicininės įrangos atitikties keliamiems techniniams reikalavimams klausimas. Civilinėje byloje susiklostė situacija, kai šalys skirtingai aiškino atitinkamas pirkimo sąlygų nuostatas – techninius reikalavimus, todėl teismo paskirtas ekspertas turėjo pasisakyti dėl prekių (ne)atitikties dviprasmiškai suformuluotiems techniniams reikalavimams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, kad tokia situacija yra negalima.

Laikydamasis ankstesnės suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl to, kad ekspertas gali pasisakyti tik fakto, tačiau ne teisės klausimais, kasacinis teismas pirmiau nurodytoje nutartyje suformulavo naują taisyklę, jog pirkimo sąlygų analizė – ne fakto klausimas, todėl esant ginčui tiek dėl pirkimo sąlygų nuostatų aiškinimo, tiek dėl konkretaus tiekėjo pasiūlymo atitikties joms, teismas privalo formuluoti ekspertui tokius klausimus, kuriais ekspertas nebūtų priverstas pasisakyti teisės klausimais – pateikti pirkimo sąlygų aiškinimą. Kitaip tariant, skirdamas ekspertizę teismas privalo arba priimti sprendimą dėl ieškinio pagrindo (CPK 261 straipsnis) ir pašalinti abejones dėl pirkimo sąlygų turinio, arba ekspertui suformuluoti klausimus pagal alternatyvias pirkimo sąlygų aiškinimo versijas.

Parengė advokatų kontoros „Cobalt“ asocijuotas teisininkas Matas Malijonis

Back to top button