Institucijos

VDAI parengė rekomendaciją „Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, organizuojant darbą nuotoliniu būdu“

Lietuvoje įvedus karantiną dėl COVID-19 plitimo, darbdaviams kilo didelių iššūkių užtikrinant veiklos tęstinumą ir organizuojant nuotolinį darbą. Jie susiduria su klausimais dėl nuotolinio darbo organizavimo būdų, formų, darbuotojams paskirtų užduočių vykdymo kontrolės, efektyvaus darbo užtikrinimo priemonių.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) atkreipia dėmesį, kad ši, nors ir išskirtinė, situacija nepašalina darbdavio pareigos nuotolinio darbo organizavimo metu užtikrinti ir tinkamą savo darbuotojų asmens duomenų apsaugą. VDAI, matydama, su kokiais iššūkiais susiduria darbdaviai ir reaguodama į padidėjusias gaunamų paklausimų šia tema apimtis, parengė rekomendaciją dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo, organizuojant darbą nuotoliniu būdu.

Darbo organizavimas nuotoliniu būdu savaime nereiškia darbdavio pareigos imtis darbuotojų stebėsenos priemonių (stebėti susirašinėjimą elektroniniu paštu, fiksuoti veiksmus, naudojantis darbdavio suteiktu kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu, įrašinėti pokalbius ar kt.), taip pat nereiškia, kad tokios priemonės yra būtinos ar proporcingos. Nors darbuotojo veiksmų, naudojantis darbdavio resursais ar įrankiais darbo metu, stebėsena savaime nėra laikytina pažeidimu, tačiau ji turi būti vykdoma laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button