Institucijos

EK paskelbė ataskaitą apie intelektinės nuosavybės apsaugą trečiosiose šalyse

Europos Komisija paskelbė naujausią ataskaitą apie intelektinės nuosavybės teisių (INT) apsaugą ir vykdymo užtikrinimą trečiosiose šalyse. Po ankstesnės ataskaitos paskelbimo įvyko teigiamų pokyčių, tačiau spręstinų klausimų vis dar lieka – yra keletas sričių, kuriose reikia gerinti padėtį ir imtis konkrečių veiksmų. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai visame pasaulyje Europos įmonėms reiškia milijardus eurų prarastų pajamų ir kelia pavojų tūkstančiams darbo vietų. Paskelbtoje ataskaitoje nurodytos trys šalių grupės, kuriose pirmiausia bus vykdomi ES veiksmai.

Geografiniai ir teminiai prioritetai, pagal kuriuos bus vykdomi ES veiksmai siekiant apsaugoti intelektinės nuosavybės teises, nustatyti atsižvelgiant į ES bendrovių ekonominės žalos dydį. Ataskaita padės dar labiau sutelkti pastangas ir veikti tikslingiau. Atnaujintas prioritetinių šalių sąrašas ataskaitoje tebėra suskirstytas į tris kategorijas, atsižvelgiant į problemų mastą ir dažnumą: 1) Kinija; 2) Indija, Indonezija, Rusija, Turkija, Ukraina; 3) Argentina, Brazilija, Ekvadoras, Malaizija, Nigerija, Saudo Arabija ir Tailandas.

Kinija yra pagrindinė į ES įvežamų suklastotų ir piratinių prekių kilmės šalis, tiek vertės, tiek kiekio požiūriu. Daugiau kaip 80 proc. suklastotų ir piratinių prekių, konfiskuotų ES muitinėse, yra iš Kinijos ir Honkongo.

Griežta intelektinės nuosavybės apsauga yra standartinė visų ES prekybos susitarimų dalis. Komisija taip pat dalyvauja dialoguose, darbo grupėse ir techninėse programose, skirtose bendradarbiavimui su svarbiausiomis šalimis ir regionais, pavyzdžiui, Kinija, Lotynų Amerika, Pietryčių Azija ir Afrika. Per pastaruosius dvejus metus imtasi tokių veiksmų:

  • teikta techninė parama šalims, prisijungiančioms prie tarptautinių sutarčių INT teisių srityje;
  • mažosioms įmonėms rengti informuotumo didinimo seminarai apie INT svarbą;
  • muitinės pareigūnams, teisėjams ir policininkams rengti mokymai apie INT vykdymo užtikrinimą;
  • rengti mokymai patentų paraiškų nagrinėtojams;
  • rengti mokymai apie saugomų augalų veislių licencijavimą.

Komisija taip pat aktyviai dalyvauja užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir jų vykdymo užtikrinimą daugiašaliu lygmeniu, pavyzdžiui, Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į intelektinę nuosavybę augalų veislių srityje. Augalų selekcija gali atlikti svarbų vaidmenį didinant žemės ūkio našumą ir kokybę, kartu mažinant poveikį aplinkai. ES siekia skatinti investicijas ir mokslinius tyrimus šioje srityje, taip pat kuriant naujas kultūras, atsparias sausroms, potvyniams, karščiui ir druskingumui, kurios leistų geriau reaguoti į neigiamus klimato kaitos padarinius. Todėl augalų veislių apsauga ateinančiu laikotarpiu taps vienu iš Komisijos veiklos prioritetų.

Veiksmingos, gerai parengtos ir subalansuotos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos yra labai svarbios skatinant investicijas, inovacijas, ekonomikos augimą ir mūsų bendrovių verslą visame pasaulyje. Todėl Europos Komisija aktyviai dalyvauja stiprinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir užtikrinant jų vykdymą trečiosiose šalyse, be kita ko, įgyvendindama savo prekybos darbotvarkę.

Pramonės šakose, kuriose aktyviai naudojama intelektinė nuosavybė, 2014–2016 m. buvo apie 84 mln. darbo vietų, jose sukurta 45 proc. viso ES BVP. Jose sugeneruota 82 proc. ES eksporto. Šiuose sektoriuose ES prekybos perteklius sudaro apie 182 mlrd. EUR. Apskaičiuota, kad 121 mlrd. EUR vertės į ES importuojamų produktų (arba 6,8 proc. viso importo į ES) yra suklastoti arba piratiniai.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button