Ministerija

EBPO: Lietuva padarė didelę pažangą užkertant kelią tarptautinei korupcijai

Paryžiuje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) darbo grupė dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius apsvarstė Lietuvos ataskaitą, kaip buvo įgyvendintos rekomendacijos, pateiktos Darbo grupės 2-ojo etapo vertinimo ataskaitoje. Konstatuota, kad iš 27 rekomendacijų, kurios buvo pateiktos 2017 metais, Lietuva per dvejus metus visiškai įvykdė 16 rekomendacijų, iš dalies – 8, ir vienos neįgyvendino. Likusios dvi rekomendacijos perkeltos į stebėsenos sąrašą. Tai laikoma didele pažanga kovojant su tarptautiniu papirkinėjimu.

„Lietuvos pastangos kovoti su korupcija gavo aukštą tarptautinį įvertinimą, – sako Teisingumo ministerijai atstovavusi ministro patarėja Rasa Svetikaitė. – Šis įvertinimas kartu įpareigoja ryžtingai tęsti būtinas reformas, kuriant skaidrią, korupcijai atsparią valstybę“.

Ekspertai pažymėjo svarbius Specialiųjų tyrimų tarnybos žingsnius antikorupcinio švietimo srityje, tačiau pasigedo kitų valstybės institucijų, taip pat verslo, nevyriausybinių organizacijų indėlio informuojant įmones, ypač valstybės valdomas bei mažas ir vidutinio dydžio įmones, apie korupcines rizikas vystant verslą užsienio valstybėse.

Darbo grupė teigiamai įvertino Lietuvos priimtus įstatymų pakeitimus dėl auditorių pareigos pranešti apie audito metu pastebėtas korupcijos apraiškas teisėsaugos institucijoms, dėl Teisėjų atrankos komisijos ir Teisėjų tarybos vaidmens stiprinimo teisėjų atrankos ir skyrimo procedūrose. Darbo grupė taip pat gyrė Lietuvą už didelės apimties prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų mokymus, kaip kvalifikuoti korupcines veikas, taikyti baudžiamąją atsakomybę ir sankcijas juridiniams asmenims.

Darbo grupė pasigedo konkretesnių gairių ir mokymų finansų ir kitoms įstaigoms, kad jos gebėtų atpažinti kyšiams naudojamų ar iš korupcijos gautų pinigų plovimo požymius. Taip pat laikoma, kad reikia dėti daugiau pastangų, skatinant įmones diegti veiksmingas vidaus kontrolės, etikos ir atitikties priemones.

Liko neįgyvendinta rekomendacija suteikti prieigą perkančiosioms organizacijoms tiesiogiai gauti informaciją iš valstybės registrų apie viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių ankstesnį teistumą.

Šios ir kitos neįgyvendintos rekomendacijos bus svarstomos būsimame Lietuvos 3-ojo etapo vertinime, kuris numatomas 2022 m. spalio mėnesį.

Daugiau apie Darbo grupės atliekamus Lietuvos vertinimus galima rasti čia: https://www.oecd.org/corruption/lithuania-oecd-anti-bribery-convention.htm

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacija

Back to top button