Institucijos

EK kviečia teikti pastabas ir pasiūlymus dėl konfidencialios informacijos apsaugos konkurencijos bylose

Europos Komisija viešai konsultacijai paskelbė komunikatą dėl konfidencialios informacijos apsaugos nacionaliniams teismams užtikrinant privatų Europos Sąjungos konkurencijos teisės įgyvendinimą.

Galimybė susipažinti su įrodymais yra svarbus teisių į gynybą užtikrinimo elementas, tad ieškiniuose dėl Europos Sąjungos konkurencijos teisės įgyvendinimo, ypač ieškiniuose dėl žalos atlyginimo, nacionalinių teismų gali būti prašoma atskleisti įrodymus, kuriuose yra konfidencialios informacijos.

Nacionaliniai teismai turėtų galėti taikyti įvairias priemones tokiai informacijai apsaugoti taip, kad tai neužkirstų kelio šalims veiksmingai pasinaudoti teise kreiptis į teismą arba gauti visą žalos atlyginimą. Kartu nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti į tai, kad įrodymams, kuriuose yra konfidencialios informacijos, būtina taikyti atitinkamas apsaugos priemones.

Konsultacijai pateiktu komunikatu siekiama padėti nacionaliniams teismams parinkti veiksmingas apsaugos priemones atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, konfidencialios informacijos pobūdį ir jautrumo laipsnį, taip pat kitas reikšmingas aplinkybes.

Teisėjai, konkurencijos teisės praktikai, ekonomistai, akademinės bendruomenės nariai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus Europos Komisijai iki 2019 m. spalio 18 d.

 

Europos Komisijos ir Konkurencijos tarybos informacija

Back to top button