Ministerija

Priimta mediacijos įstatymo įgyvendinimo tvarka

Paskutinę praėjusių metų dieną pagaliau Teisingumo ministro buvo patvirtinta Mediacijos įstatymo įgyvendimo tvarka.

Tvarka apima ir nustato mediatorių sąrašo ir informacijos apie laikinai mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiančius asmenis sudarymo ir tvarkymo tvarką; Kreipimosi dėl mediatoriaus skyrimo ir mediatoriaus parinkimo iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir skyrimo tvarką; Mediacijos koordinavimo tarybos nuostatus; Mediatorių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką; Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą; Minimalius reikalavimus mokymams mediacijos tema ir mediatorių veiklo vertinimo tvarką.

Mediatoriaus egzaminą sudarys dvi dalys: raštu ir žodžiu. Egzamino raštu dalyje tikrinamas asmenų teorinis pasirengimas teikti mediacijos paslaugas, taip pat mediatorių profesinės etikos žinios. Egzamino raštu dalį sudarys 20 testo klausimų ir po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą. Iš 3 atsakymų į klausimą teisingas yra vienas atsakymas. Egzamino raštu dalis laikoma išlaikyta, jei asmuo gavo 7 ar daugiau balų. Egzamino žodžiu dalyje tikrinamas asmenų gebėjimas teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai. Egzamino žodžiu dalį asmenys laiko grupėmis. Vienoje grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 asmenys.

Back to top button