Institucijos

Prekybininkų siūlomos dovanos vartotojams neturi kainuoti papildomai

Pirk vieną, o antrą gausi nemokamai, – tokių ir panašių pasiūlymų prekybininkai pirkėjams pateikia ne tik prieš didžiąsias metų šventes. Konkurencijos tarybos atlikta stebėsena paliudijo, kad didžioji dauguma tikrintų bendrovių neklaidina vartotojų ir šie gauna reklamoje žadamą naudą. Tačiau dalį galimai klaidinančių reklamų verslui teko nutraukti.

Konkurencijos tarybos ekspertai patikrino 18 bendrovių skleidžiamas 57 reklamas, kuriose už įsigytą prekę pirkėjams žadėjo įteikti dovaną. Dažniausiai tokie sudėtiniai pasiūlymai pateikiami tiesiogiai – „pirk vieną – kitą gausi nemokamai“ – ir netiesiogiai, reklamoje nurodant „1+1“ ir pateikiant galutinę mokėtiną sumą.

Abiem atvejais svarbu, kad prekybininkai iš tiesų nemokamai suteiktų vartotojams dovaną, t. y. kad pirkėjai dėl to nepatirtų papildomų išlaidų. Taip pat verslininkai neturi mėginti padengti savo išlaidų prastindami produkto, kurį vartotojui būtina pirkti norint gauti kitą nemokamai, kokybę ar sudėtį ar dirbtinai padidindami jo kainą. Prekybininkai, siūlantys pirkti produktų rinkinį, negali vadinti vienos jo dalių nemokama, jei jos kaina įtraukta į rinkinio kainą.

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus vedėja Erika Lukšė atkreipė dėmesį, kad nėra draudžiama įprastas prekes ar rinkinius papildyti naujais elementais ir teigti, jog naujas rinkinio elementas yra nemokamas: „Tačiau pridėjus naują produktą, galutinė rinkinio kaina negali padidėti, taip pat negali būti pabloginama sudėtis ar kokybė prieš tai buvusios prekės ar rinkinio“.

Iš visų Konkurencijos tarybos patikrintų 57 reklamų tik 5 atvejais verslininkai negalėjo pagrįsti reklamoje naudojamos informacijos teisingumo, t. y. kad vartotojai iš tiesų gauna nemokamą dovaną, nepakeliant reklamuojamos prekės kainos.

Po to, kai 3 ūkio subjektams buvo išsiųsti įspėjimai ir pasiūlyta nutraukti arba pakeisti 5 prekių reklamas, kurios galimai klaidina vartotojus, šios buvo nutrauktos.

Siekiant išvengti galimo vartotojų klaidinimo ateityje, visiems tikrintiems ūkio subjektams pateiktos rekomendacijos apie teiginių „nemokamai“ ir „dovana“ naudojimą reklamoje.

Konkurencijos taryba stebėsenas vykdo siekdama prevencinių tikslų – informuoti reklamos skleidėjus apie teisinį reglamentavimą. Jeigu verslo atstovai nereaguoja į rekomendacijas pakeisti galimai Reklamos įstatymą pažeidžiančias reklamas, yra pradedamas išsamus tyrimas ir, įtarimams pasitvirtinus, skiriamos sankcijos. Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą įmonėms gali būti skiriama bauda nuo 289 iki 8 688 Eur, o tais atvejais, kai nustatyti reikalavimai pažeidžiami pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, gali būti skiriama iki 34 754 Eur bauda.

LR konkurencijos tarybos informacija

Back to top button