Teismai

Naujajame leidinyje – Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo Pirmojo Lietuvos Statuto iki šiandien galiojančios Konstitucijos

Konstitucinis Teismas išleido knygą „Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis“. Joje skaitytojams glaustai pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Pirmojo Lietuvos Statuto iki XXI a. galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuri gali būti apibūdinta kaip šiuolaikiška jurisprudencinė Konstitucija, jungianti kelių šimtmečių konstitucionalizmo tradicijas su dabarties reikalavimais.

Leidinyje žymūs Lietuvos istorikai ir konstitucininkai Algirdas Jakubčionis, Egidijus Jarašiūnas, Jevgenijus Machovenko, Mindaugas Maksimaitis, Vytautas Sinkevičius, Irena Valikonytė, Dainius Žalimas, Juozas Žilys apžvelgia svarbiausius šalies konstitucionalizmo raidos etapus ir šaltinius, šiuolaikinės jurisprudencinės Konstitucijos bruožus. Jų straipsniuose atlikta analizė padeda suprasti šios knygos prieduose pateikiamus Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių tekstus – nuo reikšmingiausių 1529 m. Pirmojo Lietuvos Statuto ištraukų iki galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos teksto. Leidinyje taip pat skelbiami pamatinių šiuolaikinės Lietuvos valstybės konstitucinių aktų – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ – tekstai.

„Tikimės, kad mūsų bendras darbas padės skaitytojams geriau suprasti, kodėl Lietuvos konstitucionalizmo tradicija taip glaudžiai susijusi su kova dėl Laisvės, kuri suvokiama ir kaip Tautos, ir kaip kiekvieno asmens laisvė spręsti dėl savo likimo, ir kodėl be Laisvės negali būti Demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės. Būtent dėl šių vertybių ir istorijos suformuotų konstitucionalizmo tradicijų taip branginame mūsų Konstituciją“, – sako vienas iš leidinio autorių Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Leidinį „Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis“ galima įsigyti Konstituciniame Teisme (tel. (8 5) 210 1617) arba interneto knygynuose. Elektroninę leidinio versiją galima rasti čia.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo informacija

 

Back to top button