Teismai

LVAT sprendimu buvęs Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas grąžintas į pareigas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu patenkino pareiškėjo apeliacinį skundą, panaikindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymą bei grąžindamas pareiškėją į buvusias Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas, priteisiant šiam iš atsakovo 22 268,57 Eur vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2018 m. sausio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 26 d.

LVAT teisėjų kolegija sprendime pažymėjo, jog atleidžiant pareiškėją iš Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigų, buvo netinkamai taikytas atleidimo pagrindas. Teisėjų kolegija nurodė, jog atsakovas skundžiamame įsakyme pareiškėjo atleidimo pagrindu nurodė Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 20 punktą, numatantį, jog valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo nevykdo šio Įstatymo 31 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų pareigų. Tačiau įvertinusi teisės aktų reikalavimus, teisėjų kolegija pabrėžė, kad VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 20 punktas taikytinas tik tais atvejais, kai valstybės tarnautoją, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, į pareigas priimantis asmuo nesikreipia motyvuotu rašytiniu prašymu į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją arba pagal tokį prašymą gautos informacijos neįvertina, prieš skirdamas asmenį į valstybės tarnautojo pareigas. Pasirėmusi byloje surinktais įrodymais, teisėjų kolegija priėjo išvados, jog žemės ūkio ministras VTĮ 31 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas, iki skirdamas pareiškėją antrai kadencijai, įvykdė, tad konstatuotina, kad VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 20 punktui taikyti nagrinėjamu atveju nebuvo faktinio pagrindo.

Įvertinus tai, jog pareiškėjas prašė grąžinti jį į pareigas, o atsakovai nenurodė objektyvių priežasčių, dėl kurių pareiškėjas negalėtų toliau eiti pareigų valstybės tarnyboje, teisėjų kolegija pareiškėją grąžino į anksčiau eitas pareigas kartu priteisiant vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

Administracinės bylos Nr. eA-4455-552/2018.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button