Teismai

Konstituciniame Teisme viešėjo Ukrainos ombudsmenė

Konstituciniame Teisme viešėjusi Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova dėkojo Lietuvai ir Konstituciniam Teismui už nuolatinį Ukrainos palaikymą tarptautinėje erdvėje ir paramą stiprinant šios šalies specialistų gebėjimus žmogaus teisių apsaugos srityje.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas atkreipė ombudsmenės L. Denisovos dėmesį į nuolatinį ir glaudų Lietuvos ir Ukrainos konstitucinių teismų bendradarbiavimą. D. Žalimo teigimu, bendradarbiavimas vyksta dviem kryptimis. Pirmoji kryptis – Batumio iniciatyva, kuria pasmerktas Rusijos Federacijos konstitucinio teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarimas, atvėręs kelią Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai. Pirmininkas pabrėžė, kad Ukrainos piliečių aukos ir represijos prieš juos, kaip agresijos pasekmė, taip pat gula ant Rusijos konstitucinio teismo teisėjų sąžinės. Antroji bendradarbiavimo kryptis – keitimasis konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo patirtimi, tam pasinaudojant Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija, vienijančia Gruzijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinius teismus.

L. Denisova papasakojo apie savo veiksmus siekiant gauti informaciją apie Rusijoje už pasipriešinimą Krymo okupacijai 20 metų kalėti nuteisto ir protesto bado akciją paskelbusio Ukrainos režisieriaus Olego Sencovo sveikatos būklę ir susitikti su juo, apie kitus Rusijoje kalinamus Ukrainos piliečius, kurių šiuo metu suskaičiuota beveik 70. Tačiau nei su O. Sencovu kolonijoje, nei su kitais Rusijoje kalinamais asmenimis susitikti jai nepavyko, o Rusijos institucijų pateikta informacija apie režisieriaus sveikatos būklę kelia abejonių. L. Denisova pabrėžė, kad jos, kaip ombudsmenės, misija yra humanitarinio pobūdžio, todėl jai būtinas politinis palaikymas.

D. Žalimas ir L. Denisova sutarė, kad Rusijos okupuotame Kryme yra masiškai ir sistemiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės, ypač tų asmenų, kurie kalinami ir teisiami už tai, kad nesutinka su okupacija. Todėl būtina ieškoti galimybių atkreipti tarptautinės visuomenės, politikų dėmesį į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, rasti būdų stiprinti dėl Krymo aneksijos nukentėjusių asmenų konstitucinių teisių apsaugą. Taip pat buvo aptartas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Ukrainos ombudsmeno institucijos bendradarbiavimas keičiantis geriausia patirtimi žmogaus teisių apsaugos srityje.

Ukrainos ombudsmenė ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados (parlamento) Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro sekretoriato narių delegacija Lietuvoje vieši pagal Europos Komisijos finansuojamą dvynių projektą „Ukrainos parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“. Projektu siekiama sustiprinti Ukrainos parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinius gebėjimus ir ombudsmeno aparato institucines galias.

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainės

Back to top button