InstitucijosTeismai

Nepilnamečių apklausos baudžiamosiose bylose – tik dalyvaujant psichologui

72 – tiek psichologų šiandien yra pasiruošę prireikus padėti apklausti nepilnametį baudžiamojoje byloje. Planuojama, kad šis skaičius iki rudens padvigubės ir bus ne mažiau nei 140 patyrusių, įvadinius darbo su nepilnamečiais mokymus išklausiusių specialistų.

„Psichologai yra apmokyti, kaip užmegzti kontaktą su mažamečiu ar nepilnamečiu, kaip parengti jį apklausai, kokiu būdu formuluoti klausimus. Tai yra ypatingai svarbu, kai jauno amžiaus žmogus patenka į sudėtingas situacijas,“ – pabrėžia teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Kaip psichologas įtraukiamas į ikiteisminio tyrimo procesą? Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas pasirenka psichologą iš sudaryto sąrašo ir susisiekia su juo nurodytais kontaktais. Psichologams už darbą moka ir patirtas išlaidas kompensuoja ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu – teismas. Atlyginimas yra mokamas už faktinį paslaugų teikimo laiką – pasiruošimą ir dalyvavimą apklausoje bei kelionę į apklausos vietą ir atgal.

Teisingumo ministro E. Jankevičiaus iniciatyva taip pat nuo liepos mėnesio įsteigti trys nuolatiniai psichologų etatai. Jie bus apmokami iš ministerijos lėšų. Šie psichologai atvyktų į tas nepilnamečių apklausas, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ar teismams dėl svarbių priežasčių nepavyktų pasikviesti psichologų iš specialaus sąrašo.

Minėtieji trys psichologų etatai yra įsteigti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje. Policijos departamento vadovybė taip pat yra pažadėjusi, kad už šios institucijos lėšas būtų įsteigti papildomi – dar du – psichologų etatai.

Psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose tapo būtinas nuo liepos 1 d. Taip pat psichologas privalės dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva psichologai turės dalyvauti nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose ir dėl kitų nusikaltimų, taip pat nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausose.

Galinčių dalyvauti apklausose psichologų sąrašą administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos svetainės

Back to top button