Teismai

Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti LVAT prašymą dėl Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatų

Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai (valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę) ir 39 straipsnio 3 daliai (nepilnamečius vaikus gina įstatymas) neprieštarauja Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2 straipsnio 3, 5 dalys, apibrėžiančios vaiko bei pareiškėjo teisinį subjektiškumą, susiejant jį su nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje sąlyga.

LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta pareiškėjos vaikui nutraukti išmokų mokėjimą, remiantis Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 4 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei atsižvelgiant į gautą Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašą, pagal kurį vaikas išvyko į užsienio valstybę – Airiją.

Šią bylą nagrinėjusiai išplėstinei teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatos, kuriose vaiko ir pareiškėjo teisinį subjektiškumą šio įstatymo prasme apibrėžiančios sąvokos formuluojamos naudojant nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje kriterijų, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, taip pat 39 straipsnio 3 dalį, nustatančią, kad nepilnamečius vaikus gina įstatymas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/12_2018.htm

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sveitainės

Back to top button