Ministerija

Įteisintas Europos politinių partijų įtraukimas į Juridinių asmenų registrą

Nuo spalio 1 d. Lietuvoje Europos politines partijas bus galima įtraukti į Juridinių asmenų registrą. Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą bei jį lydintį teisės aktą, įteisinančius tokių partijų registravimą registre.

Priėmus Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą bus užtikrintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo tinkamas įgyvendinimas Lietuvoje. Reglamentas įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d., jis taikomas tiesiogiai ir yra privalomas ES valstybėms narėms. Jeigu šie teisės aktai nebūtų priimti, Europos Komisija gali pradėti ES teisės pažeidimo procedūrą, jei šalis narė nepriima tokio teisės akto.

Europos politinė partija – politinių tikslų siekiantis politinis aljansas, todėl pagal Reglamentą Europos lygmens politinių partijų nariais galės būti valstybių narių nacionalinės ir regioninės partijos, taip pat ir pavieniai piliečiai. Tačiau Europos politinėms partijoms nebus suteikiama teisė siūlyti kandidatų dalyvauti nacionaliniuose ar Europos Parlamento rinkimuose ir referendumų kampanijose.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registre užregistruota 10 Europos politinių partijų, kurių buveinės yra Belgijoje, Olandijoje arba Prancūzijoje. Kai kurioms Europos politinėms partijoms priklauso ir Lietuvos politinių partijų nariai. Pavyzdžiui,  Europos liaudies partijos nariais yra Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atstovai – Europos Parlamento nariai, Europos socialistų partijai – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai – Europos Parlamento nariai, Liberalų ir demokratų aljansui už Europą – Darbo partijos ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariai ir t.t.

Seimui priėmus šį įstatymą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisas, bus sudarytos sąlygos, pavyzdžiui, vienai iš naujai steigiamų Europos politinių partijų turėti būstinę Lietuvoje (jeigu ji to pageidautų) ir t.t. Tokia Europos politinė partija po įregistravimo Europos politinių partijų ir fondų registre būtų registruojama ir Juridinių asmenų registre.

 

Teisingumo ministerijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close