Teismai

LAT apie galimybes reikšti negatorinį ar prevencinį ieškinį

Lietuvos Aukščiausiasiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos praėjusią savaitę priėmė nutartis dėl galimybių pateikti prevencinį ar negatorinį ieškinį.

Pirmoje byloje kasacinis teismas pabrėžė, kad prevencinio ieškinio atveju, sprendžiant dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo, kaip teisės kreiptis į teismą sąlygos, teisiškai reikšminga yra tai, ar ieškinyje nurodoma žalos grėsmė kyla pačiam ieškovui asmeniškai, ar kitiems asmenims. Jei ieškinyje nurodoma žalos grėsmė kyla kitiems asmenims, tai ieškovas laikytinas neturinčiu teisinio suinteresuotumo reikšti prevencinį ieškinį, nebent jis įrodytų savo teisę ginti viešąjį interesą. Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, t. y. bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Taigi, nagrinėjamu atveju dėl ieškovo prevenciniu ieškiniu prašomų uždrausti atlikti veiksmų žalos grėsmė galimai kyla ne pačiam ieškovui, bet UAB „Hotelston“, o ieškovas nėra subjektas, galintis ginti viešąjį (be kita ko – UAB „Hotelston“) interesą įstatymo pagrindu.

CK 2.81 straipsnis nustato specialų juridinio asmens dalyvio teisių gynimo būdą – juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami uždrausti juridinio asmens valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius juridinio asmens veiklos tikslams ar peržengiančius juridinio asmens valdymo organo kompetenciją. Tai reiškia, kad juridinio asmens dalyvių, siekiančių apsaugoti juridinį asmenį nuo valdymo organų sandorių, prieštaraujančių juridinio asmens veiklos tikslams ar peržengiančių juridinio asmens valdymo organo kompetenciją, reikalavimai turi būti reiškiami ir nagrinėjami pagal CK 2.81 straipsnį (lot. lex specialis), o ne pagal CK 1.138 straipsnio 3 punktą ir CK 6.255 straipsnį (lot. lex generalis).

Kitoje nutartyje LAT teisėjų kolegija pasisakė, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija yra butų ir kitų patalpų savininkams atstovaujantis subjektas, steigiamas tam, kad įgyvendintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimu ir priežiūra. Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija steigiama tam, kad įgyvendintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės turinį sudarančias valdymo ir naudojimo teises, ji turi įgaliojimus atstovauti butų ir kitų patalpų savininkams šiuose santykiuose, inter alia, reikšti materialiuosius teisinius reikalavimus teisme, jeigu tai būtina daugiabučio gyvenamojo namo ir jame esančių bendrojo naudojimo objektų valdymui ir naudojimui pagal paskirtį užtikrinti, įskaitant reikšti negatorinį ieškinį.

Nagrinėdamas pareikštą negatorinį ieškinį teismas konkrečiu atveju turi įvertinti, ar reikalavimas atitinka susiklosčiusią situaciją, ar tikrai visi reikalavimai ir visa apimtimi turi būti patenkinti, siekiant pašalinti savininko teisių pažeidimą. Tenkindamas ieškinį teismas turi teisę patenkinti jį visą ar iš dalies. Negatorinio ieškinio atveju tai reikštų, kad teismas sprendžia, ar visi ieškinio reikalavimuose nurodyti veiksmai (ar jų uždraudimas) yra būtini ginant savininko teises, ir atitinkamai tik šį reikalavimą atitinkantys prašymai tenkinami, taikant proporcingas savininko teisių gynimo priemones. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės individualių inžinerinių sistemų buvimas bendrojo naudojimo patalpose kartu su bendrosiomis statinio inžinerinėmis sistemomis savaime nesudaro bendraturčių naudojimo teisės pažeidimo, kaip sąlygos tenkinti negatorinį ieškinį. Tai, ar prašomos pašalinti atsakovės inžinerinės sistemos vertintinos kaip trukdančios naudoti, prižiūrėti, tvarkyti bendrąsias statinio inžinerines sistemas ar kitus bendrojo naudojimo objektus, pvz., ar sutrikdomas vandens, elektros tiekimas kitų patalpų savininkams, byloje nebuvo ištirta ir įvertinta.

Raktažodžiai
Close
Close