Teismai

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai Lietuvos teisėjams: „Būkite drąsūs“

Į Lietuvą atvykę Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjai Egidijus Kūris, Georgesas Ravarani (Georges Ravarani), Pere’as Pastoras Vilanova (Pere Pastor Vilanova) apsilankė Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Susitikime su šio Teismo teisėjais svečiai aptarė EŽTT praktiką ir jos aktualijas.

Sveikindama svečius Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė akcentavo, kad teismai remiasi EŽTT praktika bei atsižvelgia į pateiktus išaiškinimus visose bylose, kuriose kyla klausimų dėl žmogaus teisių pažeidimų. „Nors teismai nuolat seka EŽTT praktiką, dar pasitaiko situacijų, kai Lietuvos teismai atsilieka. Lietuvos teismų interesas – siekti, kad valstybė mažiau pralaimėtų bylų EŽTT“, – kalbėjo S. Rudėnaitė.

Teisėjas P. P. Vilanova susitikimo metu pabrėžė, kad vienintelis nacionalinių teismų teisėjų „ginklas“ yra sprendimų motyvavimas ir jų paaiškinimas. „Norint įtikinti proceso šalis savo sprendimu reikia įdėti daugiau pastangų ir parengti daugiau aiškesnių motyvų, kodėl buvo priimtas vienas ar kitas sprendimas“, – mintimis dalijosi P. P. Vilanova.

Pasak G. Ravarani, teisėjai turi būti drąsūs bei nebijoti apginti savo sprendimą. „Nebijokite pasikliauti kolegomis, gausiai motyvuokite savo sprendimus, padarykite juos prieinamus viešai, kad žmonės bet kuriuo metu galėtų su jais susipažinti. Tai yra puikus būdas užtikrinti sprendimų skaidrumą bei teisėtumą“, – akcentavo teisėjas.

E. Kūris pristatydamas sprendimų motyvavimo klausimą priminė bylą Baltic Master prieš Lietuvą, kurioje teismas atsisakė kreiptis prejudicinio sprendimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. „Teismas tik nurodė – „šiuo klausimu teismų praktika suformuota“. EŽTT pripažino Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) pažeidimą. Jei teismas nors keliais sakiniais būtų paminėjęs, pavyzdžiui, bylas, kuriose šis klausimas jau yra išspręstas, to būtų pakakę, ir Konvencijos pažeidimo nebūtų“, – patirtimi dalijosi E. Kūris.

Tęsdamas diskusijas apie EŽTT praktiką E. Kūris taip pat atskleidė, kad kasaciniai teismai, atsisakydami priimti nagrinėti bylas, turi pakankamai motyvuoti, tačiau argumentai dėl atsisakymo priežasties gali būti išdėstyti glaustai.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close