Universitetai

VU Teisės fakultete buvo diskutuojama apie administracinės justicijos iššūkius Europoje

Lapkričio 16 d. VU Teisės fakultete vyko prof. dr. Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės organizuota ir moderuota mokslinė-praktinė diskusija, skirta administracinės justicijos iššūkiams Europoje aptarti. Renginio pranešėjai, teisės ekspertai ir praktikai iš Lietuvos, Prancūzijos ir Rumunijos, aptarė administracinių teismų svarbą ir jų sistemos ypatumus skirtingose Europos valstybėse.

Prieš prasidedant diskusijai, Sylvain Mérenne, Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos prezidentas, skaitė pranešimą, kuriuo apžvelgė administracinių teismų sistemą Europos šalyse. Jo manymu Lietuvoje esanti administracinių teismų sistema yra vienas geriausių Europoje pavyzdžių, kaip per trumpą laiką valstybė gali sukurti efektyvią gynybos prieš neteisėtus valstybės institucijų sprendimus sistemą.

Diskusiją moderuojanti VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė pabrėžė, jog administraciniai teismai sėkmingai prisideda prie procedūrinės teisinės kultūros naratyvo vystymo, atkreipdami dėmesį, jog jų misija yra ne tik apginti atskiro žmogaus teises, bet ir užtikrinti ekonominę veiklą vykdančių įmonių teisėtų interesų apsaugą, tuo prisidedant prie ekonominės valstybės plėtros. Tęsiant šią mintį, Europos Sąjungos Teisingumo teismo teisėjas dr. Irmantas Jarukaitis pasidalino įdomiais išnagrinėtų bylų pavyzdžiais, kuriuose teismas plėtojo vieningos rinkos ir ekonominės bendrijos, koks ir buvo pirminis Europos Bendrijos tikslas, kryptis.  Diskusijai pereinant prie nacionalinėse valstybėse įkurtų administracinių teismų veiklos atvejų, VU Teisės fakulteto partnerystės profesorius ir Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkas dr. Gediminas Užubalis įvardijo dabartinę problemą Lietuvoje: „Mes turime mažėjančią reguliavimo kokybę. Vyriausybė siekia sukurti teisinį saugumą, tačiau rezultatas yra nežinomybė“. Pozityviomis įžvalgomis pasidalijo LR Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Tomas Davulis, teigdamas, kad ypatingai svarbios teisinės diskusijos, o teisėjo pareiga – koncentruotis į žmogiškumą ir siekti suprasti piliečių reikalavimus. Prof. dr. Skirgailė Žalimienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė tvirtino, kad jos vadovaujamas teismas yra labai lankstus bei nuolat konsultuojasi su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu.

Kiti diskusijos dalyviai pristatė jų šalyse veikiančią administracinės justicijos sistemą. Rumunijos Aukščiausiojo teismo teisėja Andreea Marchidan papasakojo, kaip veikia administracinių teismų sistema Rumunijoje. S. Mérenne teigė, kad nors Prancūzijoje administraciniai teismai yra jau ilgą laiką, tačiau tik pastaruoju metu spaudoje ir visuomenėje didesnio dėmėsio sulaukia priimamų administracinių teismų sprendimai.

Diskusijos klausytojai galėjo užduoti klausimus ir pasidalinti įžvalgomis. Vienas iš klausimų ypač atliepė dabartines aktualijas – ar dirbtinis intelektas pakeis teisėjus? Atsakydamas ESTT teisėjas Irmantas Jarukaitis iškėlė klausimą, ar mums reikia efektyvumo ir ar mums reikia bylų nagrinėjimo didesnės spartos? Tos bylos, kuriose nereikia teisėjo vertybinio matymo, o faktinės aplinkybės vertinamos viešojo administravimo subjekto aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribose, kai nėra diskrecinio pobūdžio sprendimų, AI pritaikymas, matyt, nekelia didelių iššūkių. Tačiau tose bylose, kuriose teisėjas turi atlikti vertybių balansavimo testą, kompiuterinei mašinai būtų sudėtinga pakeisti teisėjo kompetenciją.

Back to top button