InstitucijosTech+Law

Kaip įmonėms apsaugoti savo prekių ženklą nuo sukčių?

Prekių ženklai daro tiesioginę įtaką vartotojų sprendimui pirkti tam tikrą prekę ar paslaugą. Žmonės prekių ženklo sukurtą įvaizdį paprastai sieja su tam tikromis teigiamomis prekių ar paslaugų savybėmis, gera patirtimi. Būtent dėl to pirkėjai grįžta. Siekdami iš to išpešti naudos, nesąžiningi verslininkai neretai naudojasi svetimais ar klaidinamai panašiais prekių ženklais reklamuojant savo prekes ar paslaugas. Štai, neseniai socialinėje erdvėje pasirodė atvejis, kuomet prekių ženklo „pigu.lt“ parduotuve apsimetantys sukčiai siekė parduoti  „Samsung“ telefonus ir rengė akcijas, organizuojamas neteisėtai naudojant prekių ženklą „pigu.lt“.

Stiprėjant lietuviškiems prekių ženklams vis į viešumą išlendantys tokie atvejai įrodo, kad svarbu ne tik tinkamai pasirūpinti savo prekių ženklo teisine apsauga, bet ir žinoti kokių veiksmų galima imtis, pastebėjus, kad jūsų ženklu neteisėtai naudojasi kiti.

Namų darbai

Savo susikurtą prekių ženklą (ir logotipą) rekomenduojama nedelsiant įregistruoti. Tai suteikia savininkui teisę leisti arba drausti kitam asmeniui naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį.

Tiesa, prieš registruojant prekių ženklą itin svarbu gerai atlikti namų darbus. Pirmiausia, patikrinti ar nėra prašymų bei jau įregistruotų tapačių ir klaidinamai panašių ženklų. Tai galima padaryti prekių ženklus registruojančių tarnybų, pavyzdžiui, Valstybinio patentų biuro, ES intelektinės nuosavybės tarnybos „eSearch plus“ ar „TMview“ duomenų bazėse.

Analogišką paiešką reikėtų atlikti ir juridinių asmenų registre bei domenų registre.Tai leis išvengti galimų pretenzijų, protestų ar ieškinių ateityje, jei paaiškėtų, kad naujai sugalvotas prekių ženklas yra klaidinančiai panašus į jau įregistruotą ženklą, juridinio asmens pavadinimą ar domeno vardą. Trumpai tariant, ankstesnių teisių paieška gali padėti sutaupyti laiko ir pinigų ateityje.

Be to, prieš teikiant prekių ženklo registracijos paraišką verta apsvarstyti prekių ar paslaugų, kurios bus žymimos šiuo ženklu, apimtį bei žymens naudojimo teritoriją (pvz., Lietuvos Respublika, Europos Sąjunga, atskiros valstybės). Nuo to priklauso apsaugos apimtis ir registracijos valstybinis mokestis. Be kita ko, svarbu įsivertinti ir šioms procedūroms reikalingą biudžetą:. tikėtina, kad prireiks teisininko arba patentinio patikėtinio konsultacijų ir atstovavimo, teks sumokėti valstybinį paraiškos įregistravimo mokestį ir pan.

Beje, naudinga pasidomėti MVĮ fondo projektu, kuris šiuo metu siūlo mažoms ir vidutinėms įmonėms finansinę paramą susigrąžinant 50-75 proc. sumokėto registracijos mokesčio.

Ženklo registracija galioja 10 metų. Tačiau ją galima atnaujinti neribotai. Svarbu tik nepraleisti registracijos galiojimo termino pabaigos. Apskritai sveika reguliariai atlikti paiešką prekių ženklų registruose, socialinėje erdvėje ir bendrai internete. Taip galima rasti pažeidėjus.

Pažeidimai ir atsakomybė

Tais atvejais, kai kiti naudoja jūsų registruotą prekių ženklą be leidimo, galite prašyti, kad būtų atlyginta žala, nuostoliai, drausti įvežti ir parduoti prekes.

Populiarėjant verslams internete pastaraisiais metais kyla nemažai klausimų dėl svetimų prekių ženklų kaip raktažodžių naudojimo „Google AdWords“ paieškos sistemoje. Konkurentai neretai nusiperka reklaminius raktažodžius, tapačius ar klaidinamai panašius į saugomus prekių ženklus. Tokiais atvejais, paieškoje įvedus vienos įmonės pavadinimą rezultatuose atsiranda kitos įmonės internetinio puslapio skelbimas.

Pastebėję, kad jūsų registruotas ženklas yra naudojamas (internete ar fizinėje vietoje) be jūsų sutikimo, visų pirma, galite kreiptis į pažeidėją su pretenzija, ragindami jį nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus. Pažeidėjui nesutikus to padaryti, galima kreiptis į teismą..

Beje, už teisių į prekių ženklus pažeidimų stebėseną atsakingi yra jų savininkai. Teisių į prekių ženklus  pažeidimai gali užtraukti tiek administracinę, tiek baudžiamąją atsakomybę. Pastaroji gresia už stambaus mąsto veiklą.

Šį nusikaltimą padaręs asmuo baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Paminėtina, kad už šias veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kitais atvejais paprastai taikoma administracinė atsakomybė.

Socialiniai tinklai

Klientai taip pat neretai klausia, ką daryti, jeigu mano prekių ženklas naudojamas populiariose platformose, kaip antai „Facebook“ ar „Instagram“? Nerimas suprantamas – verslui socialinės žiniasklaidos platformos tapo nepakeičiamais rinkodaros kanalais. Tačiau kartu jos tapo ir dar viena vieta reikštis sukčiams.

Šias platformas valdančios bendrovės „Meta  Platforms“ 2021 m. duomenimis,  kiekvieną mėnesį „Instagram“ ir „Facebook“ programėlėmis naudojasi daugiau kaip 160 milijonų verslų. Pagal šių tinklų paslaugų teikimo sąlygas, politiką bei standartus tokiose erdvėse galima skelbti turinį tik tuo atveju, jei jis nepažeidžia kito asmens intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant prekių ženklus. „Meta Platforms“ tai papt yra sukūrusi įrankį (angl. k. – Commerce & Ads IP Tool), kuris leidžia identifikuoti ir pranešti apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus minimose platformose.

Jeigu visgi taip nutinka, kad prekių ženklas be savininko leidimo ar sutikimo naudojamas socialinėje medijoje,  platformų valdytojai rekomenduoja pirmiausia kreiptis į pažeidėją ir reikalauti pašalinti tokį turinį. Papildomai savininkas ar jo įgaliotas asmuo gali užpildyti pranešimo apie prekių ženklo pažeidimą formą, kurią galima rasti šių socialinių platformų pagalbos centrų skiltyse.

Nepasiteisinus šiems veiksmams, prekių ženklo savininkui rekomenduojama imtis ir anksčiau aptartų veiksmų  – pateikti pretenziją ir kreiptis į teismą.

Keblumų kyla ir dėl registruoto prekių ženklo naudojamo su grotažyme (angl. hashtag, #). Tai puikus būdas pritraukti peržiūrų, padaryti jūsų turinį atrandamą neribotai auditorijai ir juo dalintis. Tačiau grotažymes lengva kopijuoti.

Jei naudojant prekių ženklą, pažymėtą grotažyme, galima daryti prielaidą, kad yra ryšys ar sąsaja su prekių ženklo savininku, arba sukuriama supainiojimo ar asociacijos su prekių ženklo savininku tikimybė, gali būti pagrindas konstatuoti pažeidimą. Tačiau taip nėra, jei įrašas, kuriame yra prekių ženklas su grotažyme, tiesiog reklamuoja numatytą socialinės žiniasklaidos pranešimą.

Prevencija be registracijos

Nors neregistruoto žymens savininkas taip pat turi teisę naudoti savo prekės ženklą, ši jo teisė nėra išimtinė. Gana dažnai taikosi, kad naujai prekių ženklą įregistravęs savininkas atima žymens naudojimo teisę iš savininko, kuris iki tol naudojo tokį žymenį neregistruotą.

Neregistruotų ženklųgynimas yra specifinis, nes savininkas negali remtis prekių ženklo registracijos suteikiamomis nuosavybės teisėmis. Neregistruoto žymens naudotojas gali ginti savo teises pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas. Jos ūkio subjektams draudžia atlikti bet kokius veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.

Tokiu veiksmu laikomas ir savavališkas naudojimas žymens, kuris yra tapatus ar panašus į registruotą ar neregistruotą prekių ženklą..

Kiek lengviau yra apginti teises į originalius autorių kūrinius, pvz., logotipus, mat jie saugomi autorių teisėmis. Svarbu nepamiršti šalia logotipo naudoti ir autorių teisių apsaugos ženklą (c).. Pažymėtina, kad ginant savo, kaip autoriaus, ankstesnes teises, teisme ar Valstybiniame patentų biure, autorius savo autorystei pagrįsti turi pateikti autorinę kūrinio užsakymo sutartį arba kitus autorinės sutarties sudarymo įrodymus (kūrinio eskizus, spaudos bei leidybos darbus, ženklo naudojimo pavyzdžius ir kt.). Be šių įrodymų, nebus pagrindo spręsti, kad autorinės teisės priklauso būtent jums.

Neregistruoto prekių ženklo naudotojas savo teises kartais gali apginti pasitelkdamas ir pramoninį dizainą, įregistruotą pagal dizaino įstatymo nuostatas, kurio sudedamoji dalis yra naudojamo prekių ženklo, logotipo elementas.

Kitaip sakant, vienintelis patikimas būdas neregistruoto prekės ženklo savininkui užsitikrinti jo apsaugą ir pačiam apsisaugoti nuo pretenzijų bei galimų verslo nuostolių ateityje yra prekių ženklo registracija.

Tekstą parengė advokatų kontoros Cobalt asocijuota teisininkė Karolina Žemaitytė

Back to top button