Teismai

Išleistas naujas žurnalo TEISMAI.LT numeris

Vienoje lankomiausių pasaulyje interneto svetainių įrašius žodį lyderystė galima rasti daugiau nei 800 tūkstančių straipsnių ir kitokios informacijos apie tai, kaip tapti lyderiu, taip pat apie svarbias įgytas ar įgimtas savybes ir kitus bruožus, kuriuos galima išsiugdyti darbe remiantis klaidų ir sėkmių patirtimi. Tik paprasto recepto, kaip tapti lyderiu, nėra. Šiame žurnalo TEISMAI.LT numeryje kalbame apie lyderystę teismuose.

Apie sudėtingus ir kupinus iššūkių praėjusius metus savo mintimis dalijasi daugiau nei pusmetį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui vadovaujanti Skirgailė Žalimienė. Teismo pirmininkė pasakoja apie priemones, kurių teismas ėmėsi, kad ne tik užsienio piliečių, bet ir Lietuvos žmonių skundai būtų nagrinėjami kuo sparčiau. Taip pat ji dalijasi savo įžvalgomis apie kitais metais numatomą baigti įgyvendinti administracinių teismų reorganizaciją, kuri turės įtakos visai administracinės justicijos sistemai.

Ar lyderystė ir teismai, kaip teisingumą vykdanti institucija, yra suderinami dalykai, šiame žurnalo TEISMAI.LT numeryje pasakoja ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Lyderystės programos vadovė Alisa Miniotaitė, o kokiomis priemonėmis motyvuoti savo komandą, ją burti ir ugdyti – Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė. Vilniaus universiteto Psichologijos instituto prof. dr. (HP) Gintautas Valickas išsamiai pristato kartu su komanda atlikto teisėjų ir teismo darbuotojų psichologinės gerovės tyrimo rezultatus ir teikia savuosius ekspertinius pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti teisėjų ir teismo darbuotojų psichologinę gerovę.

Nuomonių ringe – į baudžiamojo proceso trukmę, ją lemiančias priežastis, galimus pokyčius žvelgiama teisėjo, prokuroro, advokato ir mokslininkų akimis. Šioje publikacijoje nuomonėmis dalijasi Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Povilanskas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas, advokatas dr. Remigijus Merkevičius ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas Saulius Verseckas. Tarptautinio projekto „Teisėjo portretas“ vadovė prof. dr. Salvija Mulevičienė teigia, kad „bet kokių baudžiamojo proceso pokyčių inicijavimas kelia iššūkių dėl akivaizdaus būtinumo suderinti baudžiamojo proceso efektyvumą ir tiesos nustatymo baudžiamajame procese imperatyvą. Tai suprasdami turime kelti klausimą, ar galime sau leisti nesiimti šio iššūkio?“.

Žurnale TEISMAI.LT apie pagrindinio šalies įstatymo kūrimo istoriją ir aplinkybes prisiminimais dalijasi pirmasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. Juozas Žilys.

Tradiciškai žurnalą baigiame teismų kasdienybės akimirkomis ir kviečiame kartu su įdomiais istoriniais faktais pakeliauti po Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Žurnalą galite skaityti ČIA.

Back to top button