Institucijos

EK siūlo bankų krizių valdymo ir indėlių garantijų sistemos peržiūrą

Europos Komisija priėmė pasiūlymą pakoreguoti ir toliau stiprinti esamą ES bankų krizių valdymo ir indėlių garantijos sistemą daugiausia dėmesio skiriant vidutinio dydžio ir mažesniems bankams.

Tvirtą krizių valdymo sistemą turintis ES bankų sektorius pastaraisiais metais tapo daug atsparesnis. ES finansų įstaigos yra gerai kapitalizuotos, labai likvidžios ir atidžiai prižiūrimos.

Tačiau patirtis parodė, kad daugeliui žlungančių vidutinio dydžio ir mažesnių bankų taikytos ne pertvarkymo sistemos priemonės. Kartais tam naudoti mokesčių mokėtojų pinigai, o ne bankui privalomi vidiniai ištekliai ar privačios, sektoriaus finansuojamos apsaugos priemonės (indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo fondai).

Pagal pasiūlymą valdžios institucijos įgis galimybę organizuoti tvarkingą žlungančio banko, kad ir koks jo dydis ir verslo modelis, pasitraukimą iš rinkos taikant įvairias priemones. Visų pirma bus sudarytos palankesnės sąlygos bankų krizių metu apsaugoti indėlininkus sektoriaus finansuojamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, perkeliant juos iš sunkumų patiriančio banko į patikimą banką. Tokios priemonės turi tik papildyti vidinį banko pajėgumą padengti nuostolius, kuris ir toliau liks pirmutinė naudotina apsaugos priemonė.

Apskritai tai padės išsaugoti finansinį stabilumą, apsaugoti mokesčių mokėtojus ir indėlininkus ir remti realiąją ekonomiką bei jos konkurencingumą.

Pasiūlymo tikslai:

  1. Finansinio stabilumo išsaugojimas ir mokesčių mokėtojų pinigų apsauga
  • Pagal pasiūlymą krizinėse situacijose bus lengviau panaudoti indėlių garantijų sistemas, kad būtų apsaugoti indėlininkai (fiziniai asmenys, įmonės, viešieji subjektai ir kt.) nuo nuostolių, kai tai būtina siekiant išvengti neigiamo poveikio kitiems bankams, bendruomenei ir ekonomikai. Geriau apsaugomi ir mokesčių mokėtojai: jiems nereikės prisidėti prie pastangų išsaugoti finansinį stabilumą, nes bus naudojamos sektoriaus finansuojamos apsaugos priemonės (pvz., indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo fondai). Krizės reikmėms indėlių garantijų sistemos galės būti naudojamos tik po to, kai bankai išnaudos savo vidinius pajėgumus padengti nuostolius, ir tik tiems bankams, kuriuos jau anksčiau buvo numatyta pertvarkyti.
  1. Realiosios ekonomikos apsauga nuo bankų žlugimo padarinių
  • Pagal siūlomas taisykles valdžios institucijos galės visapusiškai pasinaudoti įvairiais pertvarkymo (svarbios krizių valdymo priemonių rinkinio elemento) pranašumais. Kitaip nei likvidavimo atveju, pertvarkymas gali mažiau trikdyti klientus, nes jie toliau galės naudotis savo sąskaitomis, nes, pavyzdžiui, jos bus perkeltos į kitą banką. Be to, išsaugomos svarbiausios banko funkcijos. Tai naudinga ekonomikai ir apskritai visuomenei.
  1. Geresnė indėlininkų apsauga
  • Visi reikalavimus atitinkantys ES indėlininkai ir toliau išsaugos teisę į 100 000 EUR kompensaciją vienam indėlininkui viename banke, kaip nustatyta Indėlių garantijų sistemos direktyvoje. Tačiau indėlininkų apsaugos standartai taps labiau suderinti visoje ES. Pagal naująją sistemą indėlininkų apsauga apims ir viešuosius subjektus (t. y. ligonines, mokyklas, savivaldybes), taip pat klientų pinigus, kurie deponuoti investicinių bendrovių, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų tam tikro tipo klientų fonduose. Taip pat siūloma papildomais būdais suderinti apsaugą, taikomą didelėms, 100 000 EUR viršijančioms banko sąskaitoje laikinai laikomoms sumoms, susijusioms su specifiniais gyvenimo įvykiais (pvz., paveldėjimu arba draudimo išmokomis).

2022 m. birželio 16 d. pareiškime Euro grupė pažymėjo, kad bankų sąjunga vis dar nebaigta, ir susitarė, kad šioje srityje skubiausia sustiprinti krizių valdymo ir indėlių draudimo sistemą, kad teisėkūros darbas būtų baigtas per šį institucinį ciklą. Kiti svarbūs projektai, pavyzdžiui, paskutinio likusio, trečiojo bankų sąjungos ramsčio – Europos indėlių garantijų sistemos (EIGS) – sukūrimas ir tolesnė rinkos integracijos pažanga, bus iš naujo įvertinti po bankų krizių valdymo ir indėlių garantijos sistemos reformos.

Naujausiame pranešime dėl bankų sąjungos Europos Parlamentas taip pat sutiko su poreikiu peržiūrėti krizių valdymo ir indėlių draudimo sistemą, kad būtų pagerintas jos veikimas ir nuspėjamumas valdant bankų žlugimą.

Europos Komisijos informacija

Back to top button