Teismai

LVAT pristatė 2022 metų veiklos apžvalgą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) visuomenei pristato 2022 metų veiklos apžvalgą, kurioje trumpai aptariama svarbiausia teismo praktika atskirose administracinių bylų kategorijose ir pateikiami pagrindiniai statistiniai duomenys apie teismo veiklą. 

„Lietuvos vy­riausiajame administraciniame teisme išnagrinėtos net 5233 visų rūšių administracinės bylos. Svarbu pažymėti, jog vidutinė administracinių ginčų bylų nagrinėjimo trukmė 2022 m., nepaisant gautų bylų gausos, neilgėjo – truko apie 11 mėnesių. Kita vertus, LVAT veikla nebegali būti vertinama vien tik pagal bylų, išnagrinėtų per tam tikrą laikotarpį, skaičių. Ne mažiau svarbu, kad teismas turėtų galimybes savo veikloje teikti prioritetą tvaraus teisingumo vykdymo prin­cipui, kuris susijęs su teismo gebėjimu ir noru įsi­klausyti, išanalizuoti bylų dokumentus ir teisingai išspręsti tarp asmens ir valstybės kilusį konfliktą“ – pristatydama praėjusių metų LVAT veiklą, įžangos žodyje pažymėjo LVAT pirmininkė Skirgailė Žalimienė.

Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pristato išplėstinę 2022 metų veiklos apžvalgą, kurioje svarbiausios 2022 metais LVAT išnagrinėtos bylos aptariamos plačiau. Tiek trumpąją, tiek išplėstinę LVAT 2022 metų veiklos apžvalgą elektroniniu formatu galima rasti čia.

Back to top button