Teismai

Pristatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. veiklos apžvalga

Dabartinių geopolitinių grėsmių kontekste, kai agresoriaus su tarptautine teise ir elementariu žmogiškumu nesuderinamais veiksmais šiurkščiai ir beatodairiškai pažeidžiamos esminės žmogaus teisės į gyvybę, sveikatą, laisvę, pamatiniai teisinės valstybės principai, jų laikymasis ir įgyvendinimas tampa itin aktualūs ir gyvybiškai svarbūs, siekiant sukurti atsvarą neteisingumui ir neteisėtumui.

Iššūkių ir išbandymų kupinais 2022 metais Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas bylas, siekė ir toliau vykdyti ne formalų, bet realų teisingumą, ginti ir užtikrinti pagrindines visų asmenų, nepriklausomai nuo jų procesinės padėties byloje, teises.

Ir tai daryti kokybiškai bei greitai. Mums šie žodžiai – ne deklaratyvus pasakymas, bet svarbiausias tikslas, vienijantis mūsų bendruomenę ir skatinantis ieškoti būdų pagal turimus ribotus išteklius sudaryti tinkamiausias sąlygas šiam tikslui pasiekti.

Praėjusieji metai buvo teismo veiklos stabilizavimosi metais. Nuo 2022 metų pradžios pradėjo pildytis teismo teisėjų korpusas ir metų viduryje jau dirbome visu galimu pajėgumu. Su teisėjais kartu dirbančių padėjėjų korpusą taip pat pavyko papildyti. Pernai teisėjų padėjėjų kaita buvo gana didelė, tačiau vis dėlto pavyko suformuoti stabilias teisėjų pagalbininkų komandas. Kad galėtume išlaikyti stiprią bendruomenę, nemažai dėmesio skyrėme darbuotojų motyvacijai didinti, taikėme labai lanksčias darbo organizavimo formas.

Žmogiškųjų išteklių subalansavimas leido 2022 metais pasiekti itin reikšmingus ir visuomenės poreikius atliepiančius rezultatus. Neišnagrinėtų civilinių bylų likutis sumažėjo beveik 2 kartus, nepaskirtų nagrinėti civilinių bylų pagal apeliacinius skundus likutis sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius, palyginti su 2021 metais, padidėjo 22 bylomis (šis bylų skaičius nėra tik statistika, nes nėra ir paprastų bylų – baudžiamosios bylos ne tik sudėtingos, bet ir didelės apimties, pvz., didžiausią pernai išnagrinėtą bylą sudarė net 249 tomai), o ilgiau nei metus nagrinėjamų baudžiamųjų bylų likutis sumažėjo 1,3 karto.

Žinoma, šiuos pokyčius lėmė ir taikytos vidinės administravimo priemonės, kuriomis siekta nustatyti tolygų teisėjų ir kitų darbuotojų darbo krūvį bei kiekvienai bylai optimaliai paskirstyti turimus žmogiškuosius išteklius, numatyti ir eliminuoti   galimas   sklandaus ir   operatyvaus  bylų išnagrinėjimo kliūtis.

Šiais pasiekimais džiaugiamės, didžiuojamės ir juos vertiname, nes žinome, kiek ir kokių kiekvieno iš mūsų pastangų prireikė, kad būtų pasiekti esami rezultatai. Tačiau teismų sistema išgyvena kritinį laikotarpį dėl teisėjų ir visų teismo darbuotojų darbo sąlygų. Nesikeičiant nepalankiai situacijai, būsime nublokšti toli į praeitį ir gali būti nubraukta viskas, kas per pastaruosius kelerius metus Lietuvos teismų pasiekta ir įvertinta tarptautiniu mastu, įskaitant ir tai, kas nuveikta Lietuvos apeliaciniame teisme mūsų visų sunkiu darbu bei pastangomis 2022 metais.

Tinkamos sąlygos vykdyti teisingumą yra būtinasis visos visuomenės poreikis. Todėl siunčiame žinią ir visuomenei, kad taip nutikus, deja, dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių (tiesiog neturėsime pakankamai darbuotojų) Jūsų civilinė byla pagal apeliacinį skundą bus paskirta nagrinėti teisėjui ne po 4 mėnesių, kaip dabar, bet po 9 12 mėnesių, o baudžiamoji byla pagal apeliacinį skundą, netgi vertinant ją Lietuvos apeliacinio teismo mastu kaip nesudėtingą (nes Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamos iš esmės visos sudėtingiausios ir didžiausios apimties bei rezonanso sulaukusios bylos), bus nagrinėjama metus ir ilgiau, o ne pusmetį, kaip vyko 2022 metais, suformavus teisėjų ir jų padėjėjų komandas.

Žvelgdami į jau įsibėgėjusius 2023-iuosius, matome, kad esame subūrę kompetentingų specialistų komandą, ir norime tikėti, kad ir toliau galėsime ją išlaikyti ir stiprinti. Tik profesionali ir stabili teismo bendruomenė gali žengti link dar pozityvesnių pokyčių vykdant teisingumą.

Su  Lietuvos apeliacinio teismo  2022 m. veiklos apžvalga galite susipažinti čia.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button