Teismai

LAT: atnaujintas tyčinio bankroto bylos nagrinėjimas nėra galimas, kai pati įmonė jau yra likviduota ir nėra jos teisių perėmėjo

Lapkričio 16 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama, ar gali būti inicijuojamas proceso atnaujinimas tyčinio bankroto byloje, kai pati bendrovė, dėl kurios tyčinio bankroto buvo nagrinėjama byla, jau yra likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Šioje byloje pareiškėja (buvusi bendrovės vadovė) prašė teismo atnaujinti civilinės bylos dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu procesą, teigdama, kad ji buvo neįtraukta į bylos nagrinėjimą ir teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismai  nusprendė, kad, priešingai nei teigia pareiškėja, ji buvo įtraukta į bylos nagrinėjimą atsakovo procesiniu teisiniu statusu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos kasacinį skundą, nurodė, kad, išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir negali būti inicijuojami tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės. Pasibaigus bankroto bylos nagrinėjimui, jau yra pasibaigusios ir sudėtinės bankroto bylos procedūros, įskaitant ir tyčinio bankroto procedūrą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad atnaujintas tyčinio bankroto bylos nagrinėjimas nėra galimas, kai pati įmonė, dėl kurios tyčinio bankroto buvo nagrinėjama byla, jau yra likviduota ir nėra jos teisių perėmėjo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad, nesant galimybės nagrinėti atnaujintą tyčinio bankroto bylą, pirmieji du prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo etapai, kurių metu sprendžiamas prašymo priėmimo klausimas ir klausimas dėl proceso atnaujinimo byloje, iš esmės tampa beprasmiai, savitiksliai, todėl pripažino, kad procesas pagal pareiškėjos prašymą atnaujinti byloje procesą pradėtas nepagrįstai. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button