Ministerija

Lietuva inicijuoja tarptautinio teisinio bendradarbiavimo plėtrą – pasiektas susitarimas su Kazachstanu

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska ir Kazachstano ambasadorius Lietuvoje Viktor Temirbayev šiandien pasirašė Dvišalės teisinės pagalbos sutarties Pakeitimo protokolą, kuriuo palengvinamas šalių bendradarbiavimas teisinės pagalbos ir teisinių santykių srityje. 

Pasak Ewelinos Dobrowolskos, Lietuva ir Kazachstanas siekia sustiprinti ir palengvinti abipusį bendradarbiavimą teikiant teisinę pagalbą šalių institucijoms nagrinėjant civilines, šeimos ir baudžiamąsias bylas, todėl, atsižvelgiant į besikeičiančią nacionalinių institucijų kompetenciją, ketina išplėsti centrinių institucijų ratą bei supaprastinti susižinojimo tarp šalių tvarką. Lietuva ir Kazachstanas įsipareigoja sudaryti sąlygas veiksmingam ir visapusiškam teisiniam bendradarbiavimui.   

Lietuvos ir Kazachstano sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose buvo pasirašyta 1994 m. rugpjūčio 9 d.

Tarptautines bendradarbiavimo sutartis teisinės pagalbos srityje, apimančias civilines, baudžiamąsias ir šeimos bylas, Lietuva taip pat yra sudariusi su Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, Moldova, Uzbekistanu bei kitomis valstybėmis.

Šių metų birželį pasirašyta Sutartis dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose su Brazilijos Federacine Respublika.

Šiuo metu vyksta derybos dėl tarptautinių susitarimų, kuriais būtų sprendžiami ekstradicijos, savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ar nuteistųjų perdavimo klausimai, su Jungtiniais Arabų Emyratais, Indija, Peru, Maroku, Alžyru bei Argentina. 

LR teisingumo ministerijos informacija

Back to top button