Teismai

Jau prieinamas naujasis LAT biuletenis Nr. 56

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išleido naują teismų praktikos biuletenį Nr. 56, kuriame apibendrinta 2021 metų antrojo pusmečio aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų santraukos.

Teismų praktikos biuletenyje galėsite susipažinti su svarbiausiomis LAT plenarinių sesijų, išplėstinių septynių ir trijų teisėjų kolegijų nutartimis, taip pat ESTT ir EŽTT santraukomis lietuvių kalba.

Biuletenio el. versija skaitytojams prieinama LAT internetiniame puslapyje ir platinama nemokamai. Visą leidinį galite skaityti čia

Daugiau informacijos apie ankstesnių biuletenių popierines versijas ir jų įsigijimą rasite čia.

LAT praktikos biuleteniai rengiami kas pusmetį vykdant Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 27 straipsnyje nustatytą funkciją užtikrinti vienodą teisės aiškinimą ir taikymą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button