Ministerija

Liko savaitė laiku pateikti duomenis apie naudos gavėjus

Likus kiek daugiau nei savaitei iki rugpjūčio 1-osios, kai įsigalios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos, įpareigojančios kredito įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus – antstolius, auditorius, notarus, NT brokerius ir kitus – tikrinti informaciją apie savo klientų juridinių asmenų naudos gavėjus naujame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).

Teisingumo viceministrės Gabijos Grigaitės-Daugirdės teigimu, duomenys apie naudos gavėjus yra neišvengiamai būtini siekiant tinkamo Rusijai įvestų sankcijų įgyvendinimo. Naujoji sistema taps esminiu įrankiu, leidžiančiu suvaldyti sankcijų įgyvendinimo rizikas tiek valstybei, tiek ir verslui vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius arba vertinant potencialius verslo partnerius. 

„Valstybės institucijos, juridiniai asmenys ir Lietuvos piliečiai turės galimybę pasitikrinti juridinio asmens naudos gavėjus, o tokių duomenų prieinamumas leis užtikrinti, kad Lietuva netaptų vieta sankcijų apėjimui ar jų išvengimui“, – akcentuoja G. Grigaitė-Daugirdė.  

Visą liepos mėnesį JANGIS tvarkantis Registrų centras elektroniniais laiškais primena duomenų į JANGIS dar nepateikusiems juridinių asmenų vadovams apie šią prievolę. Tiesioginę ir netiesioginę komunikaciją apie pareigą teikti duomenis apie savo naudos gavėjus, konsultacijas ir visą reikalingą pagalbą Registrų centras teiks ir toliau.

„JANGIS pradėjo veikti šių metų pradžioje ir jau tuomet pradėjome kviesti pirmąsias įmones ir pelno nesiekiančias organizacijas teikti duomenis apie savo naudos gavėjus. Nuo to laiko informacinę sistemą vystėme pridėdami jai naujų funkcionalumų ir tobulinome, kad ji būtų kuo patogesnė vartotojams. Nepaisant to, kai kurių juridinių asmenų organizacinės struktūros yra sudėtingos, tad be konsultacijų ir pagalbos neapsieinama. Pastaruoju metu stebėdami išaugusį skambučių ir užklausų kiekį ketiname padidinti ir konsultantų kiekį, kad į visus iškilusius klausimus galėtume atsakyti dar greičiau, o duomenų teikimas būtų kuo sklandesnis“, – teigia Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Registrų centro konsultantai birželio mėnesį per dieną sulaukdavo vidutiniškai po 30 skambučių JANGIS tema. Liepą, likus mėnesiui iki įstatymo nuostatų įsigaliojimo ir Registrų centrui pradėjus siųsti el. laiškus-priminimus, skambučių skaičius išaugo dešimteriopai – šiuo metu kiekvieną dieną sulaukiama po daugiau kaip 400 skambučių JANGIS duomenų teikimo tema. Kartais pasitaiko netipinių situacijų, kurios reikalauja papildomo dėmesio ir analizės, tad įmonės ir organizacijos raginamos nedelsti ir duomenis apie naudos gavėjus pateikti jau dabar.

Šiais metais pradėjusiame veikti Registrų centro sukurtame JANGIS kaupiami duomenys apie visų Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų (išskyrus tų, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus. JANGIS sukaupti duomenys skatina didesnį įmonių ir organizacijų veiklos skaidrumą ir viešumą, pasitikėjimą, mažina korupcijos apraiškas.

Kodėl reikia pateikti duomenis į JANGIS?

Prievolė juridiniams asmenims teikti duomenis apie naudos gavėjus numatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, kuris įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas.

Įstatymas numato prievolę visiems juridiniams asmenims, taip pat kolektyvinio investavimo subjektams, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti į Naudos gavėjų posistemį (JANGIS).

JANGIS esantys duomenys apie naudos gavėjus aktualūs už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito ir finansų įstaigoms, taip pat žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei.

Surinkti duomenys apie naudos gavėjus bus svarbūs juridiniams asmenims vykdant pinigines operacijas, atliekant sandorius, atidarant sąskaitas ar gaunant kitas paslaugas finansų įstaigose ir kituose įpareigotuosiuose subjektuose.

Pavyzdžiui, jei finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų – auditorių, antstolių, notarų, buhalterines paslaugas teikiančių įmonių, NT brokerių ir kitų – turima informacija apie kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus neatitiks JANGIS pateiktos informacijos arba minėta informacija iš viso nebus pateikta JANGIS, dalykiniai santykiai ar piniginės operacijos bei sandoriai su tokiu klientu negalės būti pradėti ir vykdomi.

Duomenis apie savo naudos gavėjus jau yra pateikę apie 30 tūkst. juridinių asmenų. Šiuo metu Juridinių asmenų registre yra įregistruota apie 250 tūkst. juridinių asmenų, tad duomenų teikimo suaktyvėjimo tikimasi artimiausiu metu. Vis dėlto, nemaža dalis įregistruotų juridinių asmenų laikytini neveikiančiais, jau ne vienerius metus neatnaujinančiais jokių duomenų, tad Registrų centras šiuo metu aktyviai tokius juridinius asmenis likviduoja ir išregistruoja – iki 2025 metų numatoma išregistruoti apie 80 tūkst. tokių neveikiančių juridinių asmenų.

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

Duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus į JANGIS teikiami tik elektronine forma Registrų centro savitarnoje. Duomenis gali teikti juridinio asmens valdymo organas, kitas įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytas asmuo arba juridinio asmens vardu įgaliotas teikti dokumentus fizinis asmuo. Suformuotas naudos gavėjų sąrašas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą apie naudos gavėjus, video vedlius ir glaustą informaciją apie JANGIS galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt/jangis.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos skelbiami Registrų centro interaktyvioje konsultacijų platformoje adresu info.registrucentras.lt, kur taip pat galima užduoti visus rūpimus klausimus.

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button