InstitucijosTech+Law

ES Taryba susitarė dėl labiau suderinto Europos požiūrio siekiant įveikti naujų skaitmeninių technologijų keliamus iššūkius

Vakar ES Taryba patvirtino išvadas dėl ES skaitmeninės diplomatijos.

Skaitmeninės technologijos įnešė naujų galimybių ir rizikų į ES piliečių ir žmonių gyvenimą visame pasaulyje. Jos taip pat tapo pagrindiniais konkurenciniais parametrais, galinčiais pakeisti geopolitinę galios pusiausvyrą. ES vis daugiau įsitraukia į skaitmeninius aljansus ir partnerystes visame pasaulyje. Ji vis daugiau investuoja į skaitmeninę infrastruktūrą ir pagal strategiją „Global Gateway“ padeda partneriams formuoti į žmogų orientuotą technologijų reguliavimo sistemą.

Atsižvelgdama į tai, Taryba prašo visų atitinkamų subjektų užtikrinti, kad skaitmeninė diplomatija taptų vienu iš pagrindinių ES išorės veiksmų komponentu ir neatskiriama dalimi ir būtų glaudžiai koordinuojama su kita ES išorės politika, vykdoma kibernetinių grėsmių ir kovos su hibridinėmis grėsmėmis srityse, įskaitant užsienio vykdomą manipuliavimą informacija ir kišimąsi.

Šiame kontekste siekdama suintensyvinti ES skaitmeninę diplomatiją JAV ir su JAV, ES netrukus atidarys specialų biurą San Franciske – pasauliniame skaitmeninių technologijų ir inovacijų centre.

Išvadose pabrėžiama, kad svarbu stiprinti gebėjimus ir strategiškai skatinti technologinius sprendimus ir reguliavimo sistemas, kuriais būtų gerbiamos demokratinės vertybės ir žmogaus teisės.

Todėl ES aktyviai propaguos visuotines žmogaus teises ir pagrindines laisves, teisinę valstybę ir demokratinius principus skaitmeninėje erdvėje ir stengsis, kad atitinkamuose daugiašaliuose forumuose bei kitose platformose progresuotų į žmogų orientuotas požiūris į skaitmenines technologijas, skatindama partnerystes ir koalicijas su panašiai mąstančiomis šalimis ir stiprindama bendradarbiavimą JT sistemoje, G7, ESBO, EBPO, PPO, NATO, Europos Taryboje ir kituose daugiašaliuose forumuose ir su šiais subjektais, o pažangą stengdamasi derinti su ES įgyvendinama žaliąja ir kibernetine diplomatija.

Tarybos išvados dėl ES skaitmeninės diplomatijos, 2022 m. liepos 18 d.

ES Tarybos informacija

Back to top button