Ministerija

Vyriausybė pritarė siūlymui sudaryti galimybę teisinių laisvųjų profesijų atstovams atlikti savanorišką nenuolatinę karo tarnybą

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui sudaryti galimybę teisinių laisvųjų profesijų atstovams: advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams ir kandidatams į notarus (asesoriams) atlikti savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.  

Teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos teigimu, šia iniciatyva siekiama sudaryti teisines prielaidas advokatų, antstolių bei notarų bendruomenių atstovams įgyti krašto gynybos įgūdžių, kurie reikalingi norint pasirengti ir, esant poreikiui, vykdyti Konstitucijoje įtvirtintą kiekvieno Lietuvos piliečio teisę ir pareigą ginti valstybę nuo galimo ginkluoto užpuolimo.  

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams ir kandidatams į notarus (asesoriams) nustato tam tikrus veiklos ribojimus, be kita ko, draudimą dirbti kitą darbą, užsiimti kita veikla ar eiti kitas pareigas ir gauti už tai atlygį, išskyrus tam tikras išimtis, į kurių sąrašą galimybė atlikti savanorišką nenuolatinę karo tarnybą nepatenka.  

Teisingumo ministerijos manymu, tokios galimybės ribojimas minėtų teisinių profesijų atstovams yra nesuderinamas su dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą iš esmės pasikeitusia Lietuvos saugumo situacija. 

Pasak E. Dobrowolskos, karo Ukrainoje akivaizdoje, turime imtis visų teisinių ir kitų valstybės apginamumą didinančių priemonių, kad kuo daugiau visuomenės grupių būtų įgiję praktinių šalies gynybos gebėjimų ir, prireikus, galėtų efektyviai vykdyti savo pilietinę pareigą – ginti Lietuvą nuo ginkluoto užpuolimo.  

Teisingumo ministerija taip pat dėkoja Lietuvos advokatūros Advokatų tarybai už atkreiptą dėmesį į šį teisinio reguliavimo aspektą ir išsamią teisės normų, reglamentuojančių advokato profesinę veiklą ir savanoriškąją nenuolatinę karo tarnybą, analizę.

Advokatūros, Antstolių ir Notariato įstatymų pakeitimus Seimo prašoma svarstyti skubos tvarka. 

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button