AdvokatūraMinisterija

Gegužę įsigalios advokatų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarka

Vakar Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtai tvarkai, pagal kurią asmenims bus atlyginamos jų patirtos išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo suteiktas teisines paslaugas baudžiamosiose ar administracinių nusižengimų bylose.

Teismui išteisinus asmenį, kuris buvo persekiojamas baudžiamąja tvarka, ar teismui nutraukus jo atžvilgiu pradėtą administracinę bylą, kartu teismas turės išspręsti būtinų ir pagrįstų išlaidų gynėjui atlyginimo klausimą. Tokios išlaidos bus atlyginamos iš valstybės ar savivaldybės lėšų.

Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo asmeniui iš valstybės ar savivaldybės yra priteistos atstovavimo teisme (advokato) išlaidos, asmuo su prašymu turės kreiptis į instituciją, kuri pradėjo baudžiamąjį ar administracinį procesą. Teismo priteistas lėšas institucija turės išmokėti asmeniui per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Teisingumo ministerija taip pat parengė Rekomendacijas dėl baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose atlygintinų išlaidų advokato ar advokato padėjėjo suteiktoms paslaugoms apmokėti. Rekomendacijose nustatyti kriterijai, kuriais teismai vadovausis priimdami sprendimus, pavyzdžiui, bylos sudėtingumas, apimtis, proceso trukmė, teisinių paslaugų kompleksiškumas. Taip pat numatyti ir atlygintinų išlaidų rekomenduojami maksimalūs dydžiai, pavyzdžiui, procesinių dokumentų parengimo pirmosios instancijos teismui, taip pat apeliacinio skundo parengimo atlygintinų išlaidų dydis sieks 3995,25 Eur, kasacinio skundo parengimo atlygintinų išlaidų dydis – 4794,3 Eur.

Seimas balandžio 12 d. priėmė Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisas, kuriomis įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas, numatant, kad asmeniui, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, advokato arba advokato padėjėjo paslaugos bus apmokėtos valstybės lėšomis. Baudžiamojo proceso kodekso pataisomis numatyta, jog tuo atveju, kai asmuo išteisinamas, jo patirtos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato arba advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti bus atlyginamos iš valstybės lėšų. Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis numatyta, kad asmens patirtos išlaidos bus atlyginamos iš valstybės, savivaldybės ar iš valstybės ar savivaldybės biudžeto neišlaikomo subjekto lėšų susiklosčius situacijai, kai administracinio nusižengimo teisena nutraukta, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių.

Šiandien priimti Vyriausybės nutarimas bei Rekomendacijos, kuriais siekiama sukurti teisines prielaidas tinkamam Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisų nuostatų įgyvendinimui, įsigalios gegužės 1 d.

LR Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button