Prokuratūra

Prie Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos sudarytos jungtinės tyrimų grupės prisijungė Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra

Šiandien Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuratūra prisijungė prie šių metų kovo 25 d. Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos generalinių prokurorų sudarytos bei Eurojusto remiamos jungtinės tyrimų grupės ir tapo šios grupės dalyviu.

Susitarimo papildymą dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūros dalyvavimo jungtinėje tyrimo grupėje dėl įtariamų tarptautinių karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje šiandien pasirašė Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras Karim A. A. Khan QC bei trijų susijusių šalių generaliniai prokurorai.

„Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra tampa jungtinės tyrimo grupės dalyviu. Šis išskirtinis TBT prokuratūros sprendimas parodo, kad mūsų pradėtas darbas, siekiant padėti Ukrainai surinkti teismui kuo daugiau įrodymų apie šioje šalyje tebevykdomus karo nusikaltimus, vertinamas kaip itin reikšmingas ir reikalingas“, – sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Šiandien pasirašytas susitarimas leis jungtinės tyrimo grupės narėms operatyviau koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūros bei kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamuose tyrimuose.

Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra yra nepriklausoma baudžiamojo persekiojimo ir tyrimo įstaiga, įsteigta Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutu. Ji atsako už Teismui perduodamas bylas ir visą pagrindžiamąją informaciją apie Teismo jurisdikcijai priklausančius nusikaltimus, jų įvertinimą, atlieka ikiteisminį tyrimą ir palaiko kaltinimą bylą nagrinėjant Teisme.

Šis susitarimas yra praėjusią savaitę Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste inicijuoto ir Eurojusto būstinėje įvykusio koordinacinio pasitarimo, kuriame dalyvavo jungtinės tyrimų grupės partneriai, Tarptautinio baudžiamojo teismo atstovai, Eurojusto nacionaliniai nariai ir trečiųjų valstybių ryšių prokurorai, rezultatas. Nuo 2018 m. Ukraina yra viena iš dešimties ES nepriklausančių valstybių, kurios turi ryšių prokurorą Eurojuste.

Remdamas jungtinės tyrimų grupės veiklą Eurojustas teikia operatyvinę, analitinę, teisinę ir finansinę pagalbą, taip pat užtikrina visų nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų, kurios pradėjo pagrindinių tarptautinių nusikaltimų tyrimus, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą.

Eurojusto pranešimas (anglų k.) 

Lietuvos prokuratūros informacija

Back to top button