InstitucijosUniversitetai

Teisinė pagalba ukrainiečiams Lietuvoje

Vilniaus universiteto Teisės klinika teikia nemokamą pirminę teisinę pagalbą visiems Lietuvoje gyvenantiems asmenims. Pirminė teisinė pagalba, tai – teisinė konsultacija, raštų valstybės ar savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba pildant prašymus antrinei teisinei pagalbai (valstybės garantuojamam advokatui), kai kurių nesudėtingų teismo procesinių dokumentų rengimas. Teikiame pagalbą šeimos, paveldėjimo, darbo, sutarčių, nekilnojamojo turto bei kitais klausimais. Teisinę pagalbą teikia Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vyresniųjų kursų studentai, jiems padeda ir konsultacijų kokybę užtikrina profesionalūs teisininkai. Konsultacijas teikiame lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Reaguodami į karą Ukrainoje bei siekdami padėti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams taip pat galime:

 • Suteikti pirminę informaciją apie buvimo Lietuvoje sąlygas;
 • Padėti užpildyti reikiamus Migracijos departamentui teikiamus dokumentus, pasidaryti priedų kopijas;
 • Suteikti kitų pagalbą teikiančių organizacijų ir valstybės institucijų kontaktus;
 • Suteikti kitą pirminę teisinę pagalbą Lietuvos teisės ribose.

Teisinę pagalbą teikiame šiais būdais:

 • Elektroniniu paštu, užduokite klausimą siunčiant elektroninį laišką adresu ukraina@teisesklinika.lt;
 • Telefonu, skambinant karštąja linija, skirta ukrainiečiams, +370 623 26 041 (darbo dienomis 10:00-18:00)
 • Gyvai, mūsų ofise adresu Vilniaus g. 25, Vilnius (iš anksto užsiregistravus), registracijos forma čia: https://teisesklinika.lt/registracija/.

Apgailestaujame, tačiau konsultacijas rusų kalba teikiančių studentų skaičius ribotas, todėl, jei klausimas skubus, o laikų konsultacijai rusų kalba artimiausiu metu nėra, prašome klausimus rusų kalba užduoti el.paštu (ukraina@teisesklinika.lt). Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui galime susitarti dėl skubių konsultacijų, konsultacijų registracijos formoje nenurodytais laikais, kitos papildomos pagalbos – informuokite el.paštu ir mūsų konsultantai su jumis susisieks (ukraina@teisesklinika.lt).

Безоплатна правова допомога громадянам України в Литві

Юридична клініка Вільнюського університету надає безоплатну первинну правову допомогу всім людям, які проживають в Литві. Первинна правова допомога – це юридичні консультації, складення заяв, скарг, інших документів до державних або комунальних установ, допомога у заповненні заяв для надання вторинної правової допомоги, складання деяких нескладних судових процесуальних документів. Надаємо допомогу в сімейному та спадковому праві,  допомагаємо з працевлаштуванням, договорами, нерухомістю та іншими питаннями. Юридичну допомогу надають студенти старших курсів юридичного факультету Вільнюського університету, а якість консультацій забезпечують професійні юристи. Ми надаємо консультації литовською, англійською і російською мовами.

Реагуючи на війну в Україні і прагнучи допомогти українцям, що прибувають до Литви, ми також можемо:

 • Надати первинну інформацію про умови перебування в Литві;
 • Допомогти заповнити необхідні документи, які потрібні для Департаменту Міграції Литовської Республіки, зробити додаткові копії документів;
 • Надати контакти інших організацій з надання допомоги і інших державних установ;
 • Надати іншу первинну правову допомогу в межах литовського законодавства.

Ми надаємо юридичну допомогу різними способами:

 • Надіславши листа електронною поштою на ukraina@teisesklinika.lt;
 • По телефону, номер телефону «гарячої лінії» +370 623 26 041 (робочих днів 10:00-18:00)
 • У нашому офісі за адресою вул. Вільняус 25 (Vilniaus g. 25), м. Вільнюс (обов’язкова попередня реєстрація), реєстраційна форма тут: https://teisesklinika.lt/registracija/.

Просимо вибачення, але кількість студентів, які можуть якісно надати консультації російською мовою, обмежена. Тому, якщо звертаєтеся з питаннями, які потребують негайної відповіді, а вільних місць для консультації російською мовою нема, звертайтеся електронною поштою, будь ласка (ukraina@teisesklinika.lt). Зверніть увагу, що при необхідності ми можемо організувати додаткові консультації, які не зазначені в реєстраційній формі. Якщо вам потрібна інша додаткова допомога – повідомте нам електронною поштою і наші консультанти зв’яжуться з вами (ukraina@teisesklinika.lt).

Free legal aid for Ukrainians in Lithuania

Vilnius University Law Clinic provides free primary legal aid to all people living in Lithuania. Primary legal aid is legal advice, preparation of letters to state or municipal institutions, assistance in filling in applications for secondary legal aid (state-guaranteed lawyer), preparation of some simple court procedural documents. We provide assistance with family, inheritance, employment, contracts, real estate and other issues. Legal aid is provided by senior students of the Faculty of Law of Vilnius University, they are assisted and the quality of consultations is ensured by professional lawyers. We provide consultations in Lithuanian, English and Russian.

In response to the war in Ukraine and seeking to help Ukrainians arriving in Lithuania, we can also:

 • Provide primary information about the conditions of stay in Lithuania;
 • Help fill in the necessary documents, which need to be submitted to the Migration Department, make copies of attachments of these documents;
 • Provide contacts to other aid organizations and government agencies;
 • Provide other primary legal aid within the limits of Lithuanian law.

We provide legal assistance in the following ways:

We are sorry, but the number of students providing consultations in Russian is limited, so if the question is urgent and there are no times for consultations in Russian in the near future, please ask questions in Russian by e-mail (ukraina@teisesklinika.lt). Please note that if necessary, we can arrange urgent consultations, consultations at times not specified in the registration form, other additional assistance – inform us by e-mail and our consultants will contact you (ukraina@teisesklinika.lt).

Back to top button