Institucijos

„Šešėlis“ ir nedarbo lygis – ryšiai, problemos ir sprendimai

„Tarpusavio ryšiai tarp nedarbo lygio ir šešėlinės ekonomikos Lietuvos regionuose“ – taip vadinasi projektas, kurio rezultatus jo vykdytojai šiandien pristatė moksliniame – praktiniame renginyje. Jame dalyvavo Mokestinių ginčų komisijos pirmininkas Evaldas Raistenskis, savivaldybių, valstybės ir mokslo institucijų atstovai.

Renginyje pranešimą „VMI: nematoma sąžiningiems, reikli nedrausmingiems“ taip pat skaitė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė.

Projektą įgyvendinant siekta įvertinti nedarbo lygio ir šešėlinės ekonomikos tarpusavio priklausomybę Lietuvos regionuose ir tuo remiantis sukurti tas sąsajas atskleidžiantį modelį kylančios ekonomikos šalių kontekste.

„Mokestiniuose ginčuose susiduriame su įvairiais atvejais, taip pat ir su mokesčių administratoriaus rastų mokesčio mokėtojo neapskaitytų pajamų apmokestinimu. Todėl visi tyrimai, kurie ne tik išnagrinėja šešėlinės ekonomikos puses, bet ir pateikia rekomendacijų, visada turi vertę. Svarbu, kad tos rekomendacijos neliktų tik popieriuje“, –  kalba E. Raistenskis.

Pasak prof. dr. Ritos Remeikienės, atliktas tyrimas atskleidė, kad bedarbiai yra linkę dalyvauti šešėlinėje darbo rinkoje, o pagrindinės to priežastys – papildomų pajamų gavimas ir šios veiklos pateisinimas. 92 proc. bedarbių turi informacijos apie vieną ar kelis nelegaliai dirbančius asmenis, o 88 proc. respondentų pažįsta tuos, kurie platina arba vartoja įvairias kontrabandines prekes.  

Sąmoningumo stoka arba šešėlinės veiklos pateisinimas lemia neoficialaus nedarbo augimą, nes  vartotojai šešėlines paslaugas renkasi dėl žemesnės negu rinkoje egzistuojančios kainos.

Todėl tyrimo vykdytojai pateikė rekomendacijas kaip minėtas bei kitas nedarbo ir šešėlio sąsajas susilpninti, mažinti ir bedarbių, ir šešėlinės ekonomikos mastus. Tarp rekomendacijų – suvienodinti veikimo versle sąlygas, mažinti juridinių asmenų veiklos formų kiekį, optimizuoti PVM mokesčio mokėjimo tvarką, rinkti informaciją apie mokesčių mokėtojus, sukuriant mokėtojo profilį, kuris leistų matyti veiklos tęstinumą.

Be to, bendradarbiaujant su antstolių kontoromis registruoti prasiskolinusius gyventojus, kurie dėl skolų vengia dirbti oficialioje rinkoje arba tik iš dalies deklaruoja oficialiai dirbamą darbą, mažinti atsiskaitymus grynaisiais, taikyti kitas tyrimo išvadose įvardytas priemones.

Projekto vykdytojai – prof. dr. Ligita Gasparėnienė, prof. dr. Rita Remeikienė, prof. dr. William Collins Šefildo universitetas (JK).

Back to top button