Institucijos

Muitinės praktikams – įžvalgos dėl ginčų muitinės bylose

Mokestinių ginčų komisijoje (MGK) spręsti ginčus muitinės bylose pasirinko 75 proc. mokėtojų, kas trečias ginčas – dėl prekių tarifinio klasifikavimo. Tokių ginčų nagrinėjimo lauką 5-ojoje muitinės praktikų konferencijoje pristatė Mokestinių ginčų komisijos narys Andrius Venius pranešimu ”Prekių klasifikavimo ginčai Mokestinių ginčų komisijoje“.    

„Nors ši grandis muitinės ginčuose nėra būtina, mokėtojai naudojasi ginčų sprendimo MGK privalumais – operatyvus, iki 2 mėn. trunkantis nagrinėjimas, mažiau formalizuotas procesas, nėra reikalavimo turėti atstovą posėdžiai nėra vieši“, – vardijo A. Venius.

Kreiptis į Komisiją mokesčių mokėtojus skatina aukštas jos priimtų sprendimų kompetencijos lygis. Per pastaruosius penkerius metus apie 90 proc. MGK sprendimų lieka galioti, kadangi mažiau nei pusė jų skundžiami teismui, o teismai patvirtina daugiau kaip tris ketvirtadalius Komisijos sprendimų.

Pasak A. Veniaus, prekių klasifikavimas yra sudėtingas procesas, o vienas svariausių įrodymų ginčuose yra Muitinės laboratorijos išvada, kadangi šiai institucijai suteikti įgaliojimai tirti prekes, nustatyti jų TARIC (Europos Sąjungos integruotas tarifas) kodą. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad tam tikrais atvejais muitinės laboratorijos išvadai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesuteikia specialios įrodomosios reikšmės.

Išvados svarba įtvirtinta Vyriausybės nutarimu patvirtintose Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklėse, kuriose nustatyta, jog kai prekių tarifiniam klasifikavimui atlikti būtini laboratoriniai tyrimai, remiamasi tik Muitinės laboratorijos arba kompetentingos institucijos akredituotos (sertifikuotos) nešališkos tyrimų laboratorijos išvadomis.

Savo pristatyme MGK narys analizavo iššūkius, su kuriais muitinės bylose susiduria verslas, kai ginčai kyla dėl prekių tarifinio klasifikavimo. Bene didžiausias jų – nuginčyti Muitinės laboratorijos išvadą. Tuo pat metu teismų praktika suformulavo griežtus Muitinės laboratorijos išvados nuginčijimo kriterijus.

Pranešime taip pat aptartos galimybės, kuriomis importuotojai gali pasinaudoti, siekdami apginti savo interesus tokio pobūdžio ginčuose: prieš importuojant prekes kreiptis į muitinę dėl privalomosios tarifinės informacijos sprendimo, pasirūpinti „arbitražiniu“ prekės mėginiu, kreiptis į akredituotą nešališką tyrimų laboratoriją bet kurioje ES valstybėje, įgaliotą tirti atitinkamas prekes (pavyzdžiui, kitos valstybės narės muitinės laboratoriją).

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button