Institucijos

Tarptautinių investicinių ginčų rekordai

Praeitos savaitės pabaigoje Pasaulio banko Tarptautinių investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) paskelbė 2021 finansinių metų veiklos ataskaitą. ICSID finansiniai metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi kitų metų birželio 30 d. (toliau 2021 metai). Su ataskaita galima susipažinti čia.

2021 metai tapo rekordiniais ICSID veiklos metais tiek pagal naujai registruojamas bylas (registruota 70 naujų bylų), tiek pagal administruojamų bylų skaičių (332 bylos). Registruotų bylų paskutinių metų dinamiką matosi grafike. Bendras bylų skaičiaus augimas nuo 2000 metų yra labai reikšmingas. Laikotarpiu nuo 1998 iki 2002 registruotos iš viso tik 66 bylos, pvz. 2000 metais – 12 bylų. O laikotarpiu nuo 1972 iki 2000 iš viso tik 69 bylos.

63 proc. 2021 metų bylų kilusios dvišalių investicinių sutarčių pagrindu ir net 30 proc. bylų dalyviais yra Rytų Europos ir Centrinės Azijos valstybės (Čekija, Kroatija, Albanija, Serbija, Kosovo, Ukraina, Sakartvelas, Turkija, Armėnija, Turkmėnistanas, Uzbekistanas ir Baltarusija). Baltarusija ICSID konvenciją ratifikavo 1992 metais ir tai yra vienas iš nedaugelio tarptautinių instrumentų, kurį galima efektyviai naudoti ginant Baltarusijoje  pažeistas teises tarptautiniame forume (sic!).

Ankstesnė Daniel Behn atlikta bylų (2011 – 2014 ir iki 2014 metų vidurio) analizė atskleidžia, kad  ieškovai laimėjo 46 proc. visų bylų ir pralaimėjo 26 proc. bylų dėl jurisdikcijos nebuvimo. 17 proc. ieškovų buvo fiziniai asmenys, 1 proc. – valstybės, o likusi dalis (82 proc. bendrovės, holdinginės bendrovės ar specialiam tikslui įkurtos bendrovės (SPV). Ta pati bylų analizė atskleidė, kad 4 bylose priteistos ieškovams sumos viršijo 1 milijardą USD, 6 bylose buvo tarp 100 ir  1000 milijonų USD, 10 – nuo 10 iki 100 milijonų USD ir 10 iki 10 milijonų USD. Gonzalo Ruiz Diaz analizuodmas ICSID bylas, kurių dalyvis yra Lotynų Amerikos ir Karibų regiono valstybės, pastebi panašias tendencijas – 50 proc. bylų laimi arba investuotojai, arba valstybės. Taip pat konstatuojamas pastarųjų metų registruotų bylų skaičiaus augimas. 

Šiuo metu su Lietuva susijusių ICSID administruojamų bylų yra trys: UAB „Pavilnių saulės slėnis 14“ ir UAB „Modus grupė“ v. Baltarusijos Respublika, Donatas Aleksandravičius v. Danijos Karalystė ir Veolia Environnement S.A. et al. v. Lietuvos Respublika.

Kaip sekėsi Lietuvai ir Lietuvių investuojamas praeityje? Pagal ICSID duomenų bazėje esančią informaciją yra 5 pasibaigusios su Lietuva susijusios bylos:

  • UAB „E energija“ v. Latvijos Respublika – Latvijos prieštaravimai dėl jurisdikcijos buvo atmesti, taip pat pripažinta, kad Latvija pažeidė sutarties nuostatas (pateikta atskiroji nuomonė). Latvijos prašymas panakinti arbitrų sprendimą, taip pat buvo nesenai atmestas ad hoc komiteto.
  • UAB “ARVI” ir ko and UAB “SANITEX” v. Serbijos Respublika – bylos medžiaga nėra paskelbta, tačiau kai kurių viešų šaltinių teigimu, bylą laimėjo investuotojai.
  • Tokios Tokelės v. Ukraina – Ukrainos prieštaravimai dėl jurisdikcijos atmesti, ieškovo reikalavimas pripažinti tam tikrus sutarties pažeidimus taip pat atmesti (pateikta atskiroji nuomonė).
  • Oļegs Roščins v. Lietuvos Respublika –  byla nutraukta neįvykdžius finansinių įsipareigojimų susijusių su ICSID išlaidomis patiriamomis administruojant (nagrinėjant) konkrečią bylą.
  • Parkerings-Compagniet AS v. Lietuvos Respublika – ieškovo reikalavimai atmesti, pripažinta, kad Lietuvos Respublika sutarties nepažeidė.

Kas laukia ateityje? Siūlau atkreipti dėmesį į keletą numatomų pokyčių:

  • 2021 metų liepos mėnesį, ICSID sekretoriatas paskelbė penktąjį dokumentų, skirtų ICSID taisyklių ir reglamentų modernizavimui, paketą. Su jais galima susipažinti čia. Patvirtinus šiuos dokumentus, tai bus vienas reikšmingiausių pokyčių per visą centro istoriją.
  • Bendradarbiaujant su UNCITRAL yra parengtas Tarptautinių investicinių ginčų sprendėjų elgesio kodekso projektas. Su šiuo projektu galima susipažinti čia.
  • UNCITRAL 3 darbo grupė svarsto galimą investuotojo – valstybės ginčų sprendimų (ISDS arba CDS) reformą. Diskusijos pradėtos išryškinant du galimus reformos kelius: (i) nuolatinės institucijos nagrinėjančios investuotojų – valstybės ginčus įsteigimas,  arba (ii) apeliacinio mechanizmo arbitražo teismų sprendimų investuotojų – valstybės ginčuose sukūrimas. Abu šie keliai gali reikšti esminius investuotojų apsaugos rėžimo pakeitimus. Detaliau su siūlymais ir diskusijomis galima susipažinti čia

ICSID, kuri buvo įkurta 1966 m. vadovaujantis Konvencija dėl investicinių ginčų tarp valstybių ir kitų valstybių piliečių sprendimo (ICSID konvencija), ir toliau lieka pirmaujanti pasaulyje institucija, skirta spręsti tarptautinius investicinius ginčus ir administruodama daugumą visų tarptautinių investicinių ginčų.

Tekstą parengė Gintautas Bartkus, advokatas, VU TF partnerystės docentas, ICSID arbitrų kolegijos narys

Back to top button