Teismai

2017 m. liepos 1 d. nustatyti žyminio mokesčio dydžiai turi būti indeksuojami

2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria ieškovei nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Apeliacinio skundo trūkumai buvo nustatyti dėl to, kad ieškovė neindeksavo žyminio mokesčio pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 82 straipsnį, nors turėjo tai padaryti.

Indeksavimo tikslas – nekeičiant įstatymo užtikrinti, kad bus kompensuojamas žyminio mokesčio nuvertėjimas, susijęs su infliacija ir vartotojų kainų padidėjimu. Statistikos departamentas kartą per ketvirtį oficialiame savo interneto tinklalapyje skelbia teismų taikomus vartotojų kainų indeksus žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti.

CPK 82 straipsnyje reglamentuojama, kad taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo, kuriame nustatytas žyminis mokestis ir teismo baudos, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios. Taigi, oficialiame Statistikos departamento interneto tinklalapyje konkretus indeksas parenkamas atsižvelgiant į tai, kada įsigaliojo CPK 80 straipsnyje nurodytas žyminio mokesčio dydis (įskaitant žyminio mokesčio pakeitimus).

Nagrinėjamoje byloje buvo aktualus CPK 80 straipsnyje įtvirtintas dviejų tūkstančių eurų žyminio mokesčio dydis, mokamas už supaprastintus pirkimus, nustatytas 2017 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. XIII-329, įsigaliojusiu 2017 m. liepos 1 d.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad žyminis mokestis, išskyrus apskaičiuojamą procentais, indeksuojamas atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą tik tuo atveju, jeigu indeksas yra didesnis negu 110. Vadovaujantis oficialia Statistikos departamento interneto tinklalapyje nurodyta informacija, 2021 m. birželio mėn. indeksas (t. y. 2021 m. III ketvirčio pradžiai apskaičiuotas indeksas), palyginti su 2017 m. liepos mėn., sudaro 110,5 ir yra didesnis už 110, todėl CPK 80 straipsnyje įtvirtintas žyminio mokesčio dydis turi būti indeksuojamas.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button