Monografija

Leidinys “The Significance of EU Criminal Law in the 21st Century: The Need for Further Harmonisation or New Criminal Policy?”

Išleistas 9-ojo ECLAN doktorantų seminaro elektronininys leidinys. Pranešimai skirti temai „Europos Sąjungos baudžiamosios teisės reikšmė 21 amžiuje: poreikis toliau harmonizuoti ar kurti naują baudžiamąją politiką?“.

Su leidiniu galima susipažinti čia. 

Back to top button