Institucijos

65 įmonės ir asociacijos pasirašė ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą

Europos Komisija, kartu su pramonės suinteresuotaisiais subjektais, oficialiai paskelbė ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą, kuris yra dar vienas Komisijos strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ rezultatas.

Šis kodeksas yra labai svarbus ES siekiant padidinti sveiko ir tvaraus maisto prieinamumą ir įperkamumą, nes tai padeda mažinti mūsų bendrą aplinkosauginį pėdsaką. Jis parengtas kartu su ES asociacijomis ir įmonėmis, aktyviai dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant tarptautines organizacijas, NVO, profesines sąjungas ir verslo asociacijas, ir kartu su Europos Komisijos tarnybomis. Kodeksą pasirašančios maisto sektoriaus asociacijos ir įmonės įsipareigoja sparčiau prisidėti prie tvaraus perėjimo. Įsipareigodamos laikytis kodekso jos pritaria kodekse nustatytiems tikslams ir skatina panašias įmones taip pat dalyvauti.

Į kodeksą įtraukti dviejų lygių įsipareigojimai:

  • ES asociacijų: septyni tikslai, kurių kiekvienam priskiriamos užduotys ir orientaciniai veiksmai. Tai veiksmai, kuriais skatinamas perėjimas prie sveiko ir tvaraus vartojimo modelių. Tikslas – pagerinti maisto perdirbimo, mažmeninės prekybos ir maisto paslaugų srities veiklos poveikį tvarumui ir padidinti maisto vertės grandinių, susijusių su pirminiais gamintojais ir kitais grandinės dalyviais, tvarumą. Asociacijos turėtų kasmet teikti pažangos ataskaitas;
  • įmonių: plataus užmojo įsipareigojimų su išmatuojamais rezultatais sistema lyderiaujančioms įmonėms, kuri apima įvairias sritis – nuo gyvūnų gerovės iki cukraus naudojimo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo visuose jų produktuose. Įmonės apie pažangą praneš kasmet pateikdamos tvarumo ataskaitos santrauką.

Kodekso paskelbimo dieną 65 jį pasirašiusios šalys (26 maisto produktų gamintojai, 14 maisto produktų mažmenininkų, 1 maisto paslaugų sektoriaus subjektas ir 24 asociacijos) tampa pirmosiomis kodeksą taikančiomis įmonėmis ir asociacijomis (visų pasirašiusiųjų šalių sąrašas).

Prie elgesio kodekso, kuris laikomas esminius pokyčius lemiančiu sprendimu, kviečiama prisijungti daugiau ES maisto sektoriaus asociacijų ir įmonių. Tai daugiašalio suinteresuotųjų subjektų dialogo metodas, kuris gali būti pasaulinės pertvarkos pavyzdys.

Šis kodeksas žymi dinamiško proceso pradžią. Pagal kodekso valdymą numatytos visų susijusių dalyvių bendradarbiavimo priemonės siekiant parengti naujus, platesnio užmojo įsipareigojimus ir partnerystes, taip pat skatinti sąveiką bei mainus.

Vėliau šiais metais Komisija ketina pristatyti Kodeksą Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime maisto sistemų klausimais.

2021 m. sausio 26 d. Komisija vedė įvairių maisto sektoriaus suinteresuotųjų subjektų diskusijas siekiant parengti ES atsakingos verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą, kuris yra viena iš pirmųjų iniciatyvų, įgyvendintinų pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“.

Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ yra neatskiriama Europos žaliojo kurso dalis. Joje išdėstyta ilgalaikė strateginė vizija, kaip pakeisti maisto gamybos, platinimo ir vartojimo būdus. Kodeksas apima visus pagrindinius maisto sistemų tvarumo aspektus ir atspindi strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Europos žaliojo kurso tikslus ir užmojus.

Komisija prižiūri kelias savanoriškas jau vykdomas ar numatytas iniciatyvas perėjimui prie žaliosios ekonomikos remti, siekdama užtikrinti, kad ES rinkoje vartotojams būtų prieinami tvarūs produktai ir kad vartotojai galėtų rinktis turėdami išsamią informaciją. Atsižvelgiant į svarbų maisto grandinės viduryje esančių pagrindinių dalyvių – maisto produktų gamintojų, maisto produktų mažmenininkų ir maisto paslaugų sektoriaus subjektų – vaidmenį tiek pradinės, tiek galutinės grandies rinkose, labai svarbu pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų papildyti savanoriškomis, su reglamentavimu nesusijusiomis iniciatyvomis, skirtomis pirmaujančioms pramonės įmonėms, kurios nori remti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Kaip nustatyta strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“, Komisija stebės, kaip vykdomi įsipareigojimai, ir, jei pažanga bus nepakankama, svarstys, kokių teisėkūros priemonių būtų galima imtis.

Europos Komisijos informacija

Back to top button