Teismai

Elektroniniame leidinyje – Konstitucinio Teismo 1993–2020 metų aktuose išdėstytos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos anglų kalba

Konstitucinis Teismas, siekdamas padaryti lengviau aprėpiamą ir patogesnę taikyti daugybėje savo baigiamųjų aktų išdėstytą gyvąją, arba jurisprudencinę, Konstituciją, praėjusių metų spalį pristatė jau antrą papildytą oficialiosios konstitucinės doktrinos svarbiausių nuostatų leidinį „Oficialioji konstitucinė doktrina: svarbiausios nuostatos (1993–2020)“. Šios nuostatos pateiktos susistemintai, nekartojant tų, kurios vėliau buvo gerokai išplėtotos arba tapo nebeaktualios įsigaliojus atitinkamoms Konstitucijos pataisoms. Šiandien Konstitucinis Teismas pristato šio leidinio elektroninę versiją anglų kalba Selected Official Constitutional Doctrine (1993–2020).

Leidinys „Oficialioji konstitucinė doktrina: svarbiausios nuostatos (1993–2020)“ (lietuvių ir anglų kalbomis) papildytas po pirmojo leidimo 2017 metais Konstitucinio Teismo suformuluotomis reikšmingiausiomis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis. Nors pastarieji metai įsimintini dėl reikšmingo oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtojimo įvairiomis kryptimis, jungiamoji jų tema yra demokratijos apsauga. Konstituciniam Teismui ne kartą teko spręsti įvairius nevienareikšmiškai visuomenėje ir teisininkų bendruomenėje vertinamus klausimus, svarbius tiek visai valstybei, tiek kiekvienam piliečiui.

Leidinyje išlaikoma jau įprasta tapusi struktūra, pagrįsta pačios Konstitucijos struktūra ir konstitucinės teisės moksle įprastu konstitucinės teisės institutų dėstymo eiliškumu. Knygos dalims (skyriams, poskyriams) ir oficialiosios konstitucinės doktrinos fragmentams suteikti pavadinimai, atspindintys jų turinį, o doktrinos nuostatos išdėstytos chronologine tvarka. Svarbu žinoti, kad knygoje surinktos nuostatos yra Konstitucinio Teismo aktų ištraukos ir negali būti laikomos oficialiais šių aktų tekstais.

Elektroninį leidinį Selected Official Constitutional Doctrine (1993–2020) galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. Selected Official Constitutional Doctrine – Constitutional Court of The Republic of Lithuania (lrkt.lt).

LR Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button