Teismai

Teismas atmetė skundą dėl žalos priteisimo pernai Vyriausybei paskelbus karantiną

Šiandien Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos UAB „Aukštaitijos implantologijos klinikos“ skundą atsakovei Lietuvos valstybei dėl galimai patirtos žalos, atsiradusios pernai pavasarį įvedus karantiną, atlyginimo.

Teismo nuomone, Vyriausybė, šalyje paskelbdama ekstremalią situaciją, savo įgaliojimų neviršijo, todėl Vyriausybės sprendimas neprieštaravo Konstitucijai.

Pareiškėja skunde teigė, kad Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. paskelbus karantiną, buvo įvesta daug ribojimų ir draudimų, dėl kurių dalis verslo patyrė finansinių nuostolių. Anot pareiškėjos, Vyriausybė neturėjo įgaliojimų nustatyti ūkinės veiklos ribojimų, nustatyti apribojimai buvo neproporcingi.

Pareiškėja iš valstybės prašė priteisti beveik apie 34 tūkst. eurų patirtos žalos (negautų pajamų).

„Aukštaitijos implantologijos klinika“ taip pat prašė stabdyti šios administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą, ar Vyriausybės priimtas nutarimas dėl karantino įvedimo ir kai kurie įstatymai neprieštarauja Konstitucijos nuostatoms.

Teismas konstatavo, kad Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme  buvo numatyti įgaliojimai Vyriausybei dėl karantino įvedimo nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas, tarp jų – ir ūkinės veiklos apribojimus. Be to, Civilinės saugos įstatyme numatyta, kad likviduojant  ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius gali būti laikinai apribota asmens judėjimo laisvė, nuosavybės teisės. Taigi, savo įgaliojimų Vyriausybė neviršijo.

Teismo įsitikinimu, Vyriausybė taikė proporcingas priemones – šiuo atveju visuomenė susidūrė su precedento neturinčiu ligos, keliančios mirtiną pavojų, plitimu ir dėl to susidariusia ekstremalia situacija. Todėl Vyriausybė turėjo imtis žinomų priemonių ligos plitimui sustabdyti. Buvo nuspręsta taikyti tuo metu žinomas ir pasauliniu mastu taikomas priemones – izoliaciją ir kontaktų ribojimą (ypač uždarose patalpose).

Pareiškėjai taikytas beveik 2 mėnesių veiklos sustabdymas, įvertinus ir kartu taikytas paramos priemones, teismo vertinimu, atitiko proporcingumo kriterijų.

Todėl, teismo nuomone, nesant neteisėtų Vyriausybės veiksmų, žala pareiškėjai nepriteisiama.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija

Back to top button