Teismai

EŽTT pirmą kartą priėmė Lietuvos teismo prašymą pateikti konsultacinę išvadą

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 5 teisėjų atrankos kolegija priėmė nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą pateikti konsultacinę išvadą byloje pagal N. Venckienės skundą dėl atsisakymo ją registruoti kandidate 2020 m. Seimo rinkimuose.

LVAT prašo išaiškinti, ar Lietuva, neužtikrindama iš nacionalinės teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) nuostatų kylančių tarptautinių įsipareigojimų suderinamumo, dėl ko asmeniui, pašalintam iš Seimo nario pareigų apkaltos proceso tvarka, 6 metus užkertamas kelias įgyvendinti „pasyviąją“ rinkimų teisę, peržengia Konvencijos suteikiamą nuožiūros laisvę. EŽTT klausiama, ar tokio pobūdžio situaciją gali pateisinti susiklosčiusios padėties sudėtingumas, tiesiogiai susijęs su galimybės suderinti nacionalines konstitucinio lygmens nuostatas su tarptautiniais įsipareigojimais įstatymų leidėjui suteikimu.

LVAT taip pat prašo atsakyti į klausimą, kokie Konvencijos reikalavimai ir kriterijai apibrėžia proporcingumo principo taikymo ribas, į kuriuos nacionalinis teismas turėtų atsižvelgti ir patikrinti, ar jie tenkinami susiklosčiusioje nagrinėjamoje situacijoje. Taip pat ar tokioje situacijoje vertinant bendrojo pobūdžio draudimo, kuriuo ribojamas naudojimasis Konvencijoje numatytomis teisėmis, proporcingumą, lemiama reikšmė turi būti suteikta ne tik termino nustatymui, bet ir individualioms atvejo aplinkybėms, susijusioms su pareigų, iš kurių pašalintas asmuo, bei veikos, dėl kurios įvykdyta apkalta, pobūdžiu.

Sprendimas priimti prašymą reiškia, kad jame keliami principiniai klausimai, susiję su Konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu. Prašymą nagrinės ir konsultacinę išvadą pateiks EŽTT 17 teisėjų Didžioji kolegija.

Tokio pobūdžio kreipimasis Lietuvos teismų yra pateiktas pirmą kartą. Primintina, kad 16 Protokolas, numatantis teisę valstybių, Konvencijos dalyvių, aukščiausiems nacionaliniams teismams kreiptis į EŽTT su prašymais pateikti konsultacines išvadas jų nagrinėjamose bylose, jį ratifikavusių valstybių atžvilgiu įsigaliojo  2018-08-01.

Tai yra tik trečiasis prašymas EŽTT istorijoje, dėl kurio Didžioji kolegija pateiks konsultacinę išvadą. Iki šiol EŽTT pagal nacionalinių teismų kreipimąsi yra priėmęs tik 2 išvadas – 2019 m. pagal Prancūzijos Kasacinio Teismo ir 2020 m. – pagal Armėnijos Konstitucinio Teismo kreipimąsi.

 

Vyriausybės atstovo EŽTT informacija

Back to top button