InstitucijosMinisterija

Įsigalios bendros ES procedūros konfiskuojant su nusikaltimais susijusį turtą

Nuo gruodžio 19 d. Lietuva taikys tiesioginį Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą, kuris visose ES šalyse numato vienodą praktiką areštuojant ar konfiskuojant su nusikalstama veika susijusį turtą. Šiandien Seime pritarta Teisingumo ministerijos parengtoms naujoms reglamentui įgyvendinti skirtoms nuostatoms.

Reglamentu nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybė narė savo teritorijoje pripažįsta ir vykdo kitos valstybės narės vykstant procesams baudžiamosiose bylose priimtus nutarimus įšaldyti arba nutarimus konfiskuoti. Reglamentas netaikomas nutarimams įšaldyti ir nutarimams konfiskuoti, kurie priimami vykstant procesams civilinėse arba administracinėse bylose. Nutarimai įšaldyti arba nutarimai konfiskuoti vykdomi netikrinant veikų, dėl kurių priimti tokie nutarimai, abipusio baudžiamumo, jei už tas veikas priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra bent treji metai, ir jei tos veikos pagal priimančiosios valstybės teisę yra viena ar daugiau nusikalstamų veikų, nurodytų Reglamento 3 straipsnyje.

Nusikaltimo priemonių ir pajamų areštas ar konfiskavimas – yra vienas efektyviausių būdų užkardant galimybę disponuoti nusikalstamu būdu įgytu turtu. Kadangi nusikalstamos veikos dažnai peržengia valstybių sienas, tarpusavio pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas padės operatyviau tirti tokius nusikaltimus ir vykdyti teismų sprendimus tiek mūsų šalyje, tiek ir tarptautinėje erdvėje.

Iki šiol Lietuvoje sprendimų konfiskuoti turtą ir turto arešto aktų tarpusavio pripažinimą reguliuoja keli teisės aktai – dabar šie aspektai bus aptarti viename įstatyme. Šių metų gruodžio 19 d. nauja teisinė praktika pradės galioti visose ES šalyse narėse, jos netaikys tik Airija ir Danija.

Back to top button