Monografija

Teisės mokslo pavasaris. SMD 2020

Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) studentų mokslinės draugijos (VU TF SMD) straipsnių rinkinys „Teisės mokslo pavasaris 2020“. Tai kiekvienais metais leidžiamas geriausių fakulteto studentų darbų rinkinys. Šiais metais leidinyje publikuota 13 straipsnių įvairiausiomis šiandien aktualiomis teisinėmis temomis – individualaus konstitucinio skundo naujovė Lietuvoje, vaiko teisė į asmens duomenų apsaugą, prieigų prie interneto svetainių blokavimas, išmaniosios sutartys, vartotojo intereso apsauga, teisininko darbo ir teisinių paslaugų kaita, nusikaltimai virtualioje erdvėje ir kt.

Leidinį galite skaityti čia. 

Back to top button