Institucijos

ES pradedamos taikyti naujos taisyklės, kad automobiliai būtų saugesni ir mažiau taršūs

Rytoj pradedamas taikyti ES reglamentas dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. 2018 m. gegužės mėn. priimtu naujuoju reglamentu iš esmės pertvarkoma ir sugriežtinama ankstesnė tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistema. Juo gerinama transporto priemonių tipo patvirtinimo ir bandymo kokybė bei nepriklausomumas, plečiama ES rinkoje jau esančių automobilių kontrolė ir, nustatant griežtesnę Europos lygmens priežiūrą, stiprinama visa sistema.

Pagrindiniai naujųjų ES taisyklių elementai

  • Prieš pateikiant automobilį į rinką atliekamų bandymų nepriklausomumas ir kokybė. Remiantis griežtais kriterijais bus atliekamas nepriklausomas techninių tarnybų, kurios bando ir tikrina naujus automobilių modelius, auditas, kitaip jos negalės gauti ar toliau turėti valstybių narių suteikiamo paskirtosios tarnybos statuso. Siekiant užtikrinti, kad taisyklės būtų griežtai įgyvendinamos ir vykdomos visoje ES, bus atliekamas nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų tarpusavio vertinimas.
  • Rinkoje jau esančių automobilių patikrinimai. Pagal naująją sistemą taip pat geriau tikrinamos rinkoje jau esančios ir prekybos vietose parduodamos transporto priemonės. Nuo šiol valstybės narės privalo reguliariai tikrinti tam tikrą būtinąjį automobilių skaičių ir gali savo teritorijoje imtis apsaugos priemonių dėl reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių nelaukdamos, kol veiksmų imsis tipo patvirtinimą suteikusi institucija.
  • Europos lygmens priežiūra. Dabar Komisija taip pat gali laboratorijose arba keliuose atlikti transporto priemonių reikalavimų laikymosi ir atitikties patikras. Jei gamintojai pažeidžia tipo patvirtinimo teisės aktus (pvz., nustatomi išderinimo įtaisai arba suklastotos deklaracijos), Komisija gali nurodyti atšaukti automobilius iš rinkos visoje ES ir taikyti tiems gamintojams sankcijas – iki 30 000 EUR už vieną automobilį. Iki šiol tokias priemones galėjo taikyti tik transporto priemonės tipą patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos.

Automobilių gamintojai, tipo patvirtinimo agentūros ir kitos suinteresuotosios šalys nuo reglamento priėmimo 2018 m. kryptingai veikė, kad įgyvendintų naujas taisykles ir prisitaikytų prie griežtesnių reikalavimų.

Komisija suteikė papildomų išteklių Jungtiniam tyrimų centrui (JRC), kad jis galėtų imtis šio naujo vaidmens rinkos priežiūros srityje, finansavo reikiamą papildomą personalą, veiklos išlaidas ir dviejų naujų laboratorijų statybą. Dabar JRC gali atlikti patikras dvejose naujose pažangiausiose laboratorijose.

Po „Dieselgate“ skandalo 2016 m. Komisija pasiūlė naujas tipo patvirtinimo taisykles ir 2018 m. Europos Parlamentas ir Taryba jas priėmė.

Ši reforma yra dalis platesnio masto Komisijos veiksmų kuriant netaršų, tvarų ir konkurencingą automobilių sektorių, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Europa kelyje“. Komisijos iniciatyvos apima oro kokybės ir CO2 standartus, automobilių išmetamųjų teršalų kiekio bandymų tobulinimą, paramą alternatyviųjų degalų bei baterijų gamybai ir Europos pramonės konkurencingumo gynimą.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button