MinisterijaTeismai

Teisingumo ministerija kviečia kandidatuoti į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus

Teisingumo ministerija informuoja, kad skelbiama kandidato į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika bus skiriamas Europos Sąjungos teisės nustatytam laikotarpiui. Preliminariai Lietuvos Respublikos pasiūlytas kandidatas teisėjo pareigas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme  pradėtų eiti 2020 m. IV ketvirtį.

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 straipsniu, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjai skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu, kai valstybės narės pasiūlytą kanididatūrą įvertina pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį įsteigtas komitetas.
Reikalavimai Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjui yra nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnyje.

Atranka bus vykdoma pagal teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-255 patvirtintą Pretendentų į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą. Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. birželio 14 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t.y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu atranka@tm.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.

Back to top button