Tech+Law

Politikos galimybių studijoje – dirbtinio intelekto taikymo perspektyvų apžvalga

Dirbtinio intelekto (DI) sprendimai vis plačiau taikomi kompleksinių problemų analizei ir sprendimams. Kaip rodo Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengta trumpoji politikos galimybių studija, DI jau buvo pritaikytas įvairiems covid-19 sukeltos krizės iššūkiams spręsti.

Atlikta kitų valstybių pasitelktų DI priemonių apžvalga atskleidžia platų šios technologijos naudojimo krypčių spektrą. DI buvo pasitelktas, siekiant geriau prognozuoti pandemijos protrūkius ir rengti galimų ateities scenarijų modelius, atliekant viruso diagnostiką, aptarnavimo užduotis, kuriant vaistus ir kitose srityse.

Politikos galimybių studijoje pastebima, kad DI taikymo plėtros sritis turi didelį potencialą, tačiau jo atskleidimas reikalautų papildomų kaštų. STRATA analitikai išskiria kelias pagrindines kliūtis DI sprendimų plėtrai Lietuvoje. Pirma, ribotas aktualias kompetencijas ir gebėjimus turinčių gyventojų skaičius. Antra, nepakankamai išvystytos atvirų duomenų sistemos.

Studijoje pateikiamos galimos minėtų iššūkių sprendimo kryptys. Lygiagrečiai STRATA, bendradarbiaudama su interesų dalininkais, toliau tęsia optimalių sprendimų, vystant DI taikymą viešajame sektoriuje, reaguojant į covid-19 pandemijos sąlygas ir vertinant perspektyvas ateityje, paiešką.

Trumpoji galimybių studija parengta konsultuojantis su Lietuvos DI asociacijos nariais, Lietuvos dirbtinio intelekto patariamąja valdyba, kuri sudaryta iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir kitų institucijų atstovų bei nepriklausomų ekspertų.

 

Vyriausybės strateginės analizės centro informacija

Back to top button