Teismai

Teisėjų tarybos pirmininko refleksija į šiandienos LR Seimo nutarimą

Teisinėje valstybėje valdžia sprendimus turėtų priimti viešumo ir skaidrumo sąlygomis. Teisėjų taryba išreiškė savo pasitikėjimą ir palaikymą Lietuvos Respublikos Prezidento pasiūlyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkės kandidatūra – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke Sigita Rudėnaite. Šiandien priimtu Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo paneigta Teisėjų tarybos valia, žongliruojant dviejų teisinių veiksmų (atleidimo ir paskyrimo) atskyrimu.

Suprantama, kad skyrimas į tokias pareigas išimtinai susijęs su politine valia, tačiau atleidimas iš pareigų, nesant nė vieno iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ar Teismų įstatyme įtvirtintų pagrindų, nesant prašymo juos taikyti, paneigia prieš trisdešimt metų Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos bandymus kurti teisinę valstybę ir jos bandymus visus sprendimus grįsti pamatiniais žmogaus teisių apsaugos principais. Neigdami juos – neigiame savo Valstybę.

Teisėjų tarybos ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas

Back to top button