Universitetai

Išleista VU TF vadovėlio “Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ antra knyga

Išleista dar viena VU Teisės fakulteto vadovėlių serijos knyga. Šį kartą „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ II knyga.

Knygos autoriai yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. Jonas Prapiestis ir prof. dr. Armanas Abramavičius.

Vadovėlis skirtas šioms temoms: atleidimui nuo baudžiamosios teisės; bausmės sampratai, paskirčiai (tikslams), bausmių sistemai ir atskiroms bausmių rūšims; bausmių skyrimui; baudžiamojo poveikio priemonėms ir jų skyrimui; bausmės vykdymo atidėjimui ir atleidimui nuo bausmės; baudžiamosios atsakomybės senačiai; priverčiamosioms medicinos priemonėms ir jų skyrimui; teistumui ir nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatybėms.

Vadovėlį nuo penktadienio galite įsigyti elektroniniuose knygynuose: patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.lt, vaga.lt.

Back to top button